lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Arbetsmarknad

Efter utbildningen kan du arbeta både i Sverige och utomlands. Du kan tillämpa hela kedjan från idéformulering, modellering, konstruktion, tillverkning, kvalitetssäkring, drift och underhåll till produktion och distribution av produkter och tjänster. Du arbetar t ex som affärsutvecklare, produktionsledare, systemutvecklare, kvalitetsingenjör, marknadsförare, managementkonsult inom investment banking, riskanalytiker, logistikchef eller företagsledare.

Det är stor efterfrågan såväl nationellt som internationellt på civilingenjörer med goda ledaregenskaper som kan verka i gränsområdet mellan teknik och ekonomi. 

Vad arbetar före detta studenter med idag?

Magnus Fransson, Supply chain project manager, Tetra pak

De första åren av utbildningen innehöll många översiktskurser som gav en mycket bra baskunskap inom olika områden som teknik, matematik och ekonomi. Från årskurs 3 blir utbildningen mycket mer fokuserad på problemlösning och grupparbeten där man förväntas använda all kunskap som man tidigare lärt sig. Detta påminner väldigt mycket om arbetssättet idag ute i näringslivet.

Idag arbetar jag som Supply Chain Project Manager på Tetra Pak i Lund. Jobbet innebär att jag i samband med nyutveckling av nya produkter leder ett projektteam som bygger upp och utvecklar produktionen av dessa nya produkter. När produktionen fungerar som den ska lämnar projektteamet över till organisationen för löpande produktion.

Mitt jobb går i korthet ut på att planera teamets arbete och se till att alla i teamet har den support de behöver för att lösa sina uppgifter. Jag spenderar en stor del av min arbetstid i olika möten och behöver ofta snabbt sätta mig in i vitt skilda områden för att lösa uppkomna problem. Det kan röra sig om allt mellan tullregler till Argentina, internationella elsäkerthetstandarder, prisförhandlingar och frågor kring marknaden för smaksatt mjölk i Nordamerika. Det är sällan en dag är den andra lik och det finns alltid nya problem att lösa.

Maria Petterson, managementkonsult, Capgemini Consulting

Jag är glad att jag valde att utbilda mig till industriell ekonom! Det har öppnat många dörrar för mig. Jag har alltid gillat matte och naturvetenskap men tyckte inte att det räckte utan jag ville också skaffa mig god ekonomisk kunskap eftersom det krävs om man ska lyckas i affärslivet. Resultatet av min utbildning blev att jag har koll på teknik samtidigt som jag har "business tänk" och det var precis vad jag var ute efter.

Jag arbetar idag som managementkonsult vilket innebär i korta ordalag att man stödjer företagsledningar på olika nivåer med strategi- och lönsamhetsfrågor. Mer konkret kan det till exempel innebära att hjälpa ett företag att integrera ett nyligen förvärvat företag. Eller att ge ett företag råd i hur stödprocesser såsom HR och ekonomi kan effektiviseras och samtidigt vara mer affärsstödjande. Ett annat exempel på projekt kan vara att hjälpa företag att sätta sin säljstrategi, dvs att definiera vilka produkter som ska erbjudas till vilka marknadssegment och hur man ska gå tillväga för att nå marknaden.

Jag kan inte tänka mig ett roligare jobb än managementkonsulting, främst för att det är otroligt varierande eftersom man får möjlighet att arbeta med vitt skilda frågeställningar, i olika team och inom olika branscher, vilket ger en extremt brant lärokurva!

Mattias Tyrberg, VD och grundare av Saplo

Lund är en fantastisk studentstad och för mig fanns det helt enkelt inga andra alternativ som var lika bra. Härlig skånska blandat med en massa galna studenter det kan inte gå fel!

Jag har alltid gillat kombination av matematik och ekonomi och därför passade Industriell ekonomi perfekt. Att redan från starten träffa andra som hade samma inställning har hjälpt till att ta mig dit där jag är idag.

För fyra år sedan grundade jag Saplo tillsammans med Sverker Sikström, professor i kognitiv psykolog som jag gjorde mitt examensarbete hos. Företaget hjälper personer och företag att automatisk hitta värdefull information i texter. Ett exempel kan vara att ta fram vilken mobiltelefon som personer som använder social media tycker mest om. Vi fick tidigt intresse från internationellt håll och idag jobbar jag som VD och spenderar mycket tid i Silicon Valley.

Camilla Strömbeck, Supply Manager, Tetra Pak

LTH var ett självklart val eftersom studentlivet i Lund är svårslaget och studentstaden Lund har allt som en student kan önska sig. Dessutom har LTH bra rykte och utbildningarna har ett bra upplägg.

Direkt efter min examen började jag jobba på Sandvik. Jag började min bana som inköpare av reservdelar som ledde till en roll med personalansvar.

Idag jobbar jag som Supply Manager på Tetra Pak Processing vilket innebär att jag förhandlar avtal med våra leverantörer och ser till att samarbetet med leverantörerna fungerar på bästa sätt. Som ingenjör jobbar man mycket med människor och det är oerhört givande och roligt.

Just nu tycker jag inköp är roligt men vad jag kommer att jobba med i framtiden har jag ingen aning om. Det jag vet är att jag har en utbildning i botten som är gångbar i princip överallt.