Industridesign

180+120 högskolepoäng  •  3+2 år  •  Kandidat och Masterexamen

Denna kurslistning är bara till för att ge en överblick över programmens kurser. För LTHs officiella information om kurser se: https://kurser.lth.se