lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kursbeskrivning

Litteratur-kultur-medier: examensarbete, masterkurs (LIVR71), 15 hp

Kursplan
Kursplan i PDF-format

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet, samt

LIVM01, LIVR41 eller motsvarande

Anmälningsuppgifter

  • Vårterminen 2010
  • Helfart
  • Kursperiod 2010-03-29 - 2010-06-07
  • Urval

    Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

  • Anmälan senast 2009-10-15

Tillbaka till kurslistan