Elektroteknik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Specialiseringar

Bilder och grafik: lär dig avancerade metoder för att analysera, konstruera samt behandla digitala bilder. Maskininlärning, artificiell intelligens, snabba algoritmer samt implementeringsmetoder för bästa prestanda är exempel på innehåll.

Integrerade system: du får lära dig att konstruera både digitala och analoga system genom att använda avancerad kiselteknologi där miljarder transistorer tillsammans bygger upp system på ett enda chip.

Energi och miljö: där du får djupa kunskaper om energi, speciellt elenergi, med förståelse för energisystems miljöpåverkan.

Fotonik och högfrekvenselektronik: är nyckelteknologier för dataöverföring och du studerar här hur signaler genereras och detekteras samt de komponentteknologier som används. Området är en grund för vardagsteknologier från smartphones till laptops, internet, medicinska instrument och belysningsteknik.

Kommunikationssystem: behandlar olika aspekter på fungerande kommunikation, från nätens arkitektur och uppbyggnad till de elektromagnetiska vågornas egenskaper inom systemen, t.ex. datanät, mobil kommunikation och WLAN.

Medicinsk teknik: ger dig en stark kunskapsgrund för dig som i framtiden vill arbeta på företag inom medicinsk teknik, som sjukhusingenjör eller med forskning inom medicinsk teknik.

Produktion, logistik och affärer: om hur omvärldens förändringstakt och komplexitet ökar. Du får lära dig att kombinera djupt tekniska kunnande med affärsmässiga utmaningar.

Programvara: handlar om hur elektrotekniska system styrs av datorer med tillhörande programvara. Specialkompetens inom programmering och utveckling av stora programsystem är mycket eftertraktat på arbetsmarknaden.

Reglerteknik och automation: om hur återkoppling och framkoppling av system har universell tillämpbarhet. Reglerteknik och automation är en viktig ingrediens i t.ex. kommunikationsnätverk, fordon och tillverknings- och processindustrin.

Signaler och sensorer: om att kunna mäta olika fysikaliska storheter på bästa sätt och hur den uppmätta signalen kan behandlas för att utvinna önskad information. Används inom en mängd områden som innefattar t.ex. kommunikation, medicin och biologi.