Elektroteknik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Bilder och grafik där du lär dig avancerade metoder för att analysera, konstruera samt behandla digitala bilder. Snabba algoritmer, speciell programvara samt implementeringsmetoder för bästa prestanda är exempel på innehåll. Tillämpningar finns inom vitt skilda områden, från underhållningsindustrin med spel och film till medicintillämpningar.

Integrerade system - här får du lära dig att konstruera både digitala och analoga system genom att använda avancerad kiselteknologi där miljarder transistorer tillsammans bygger upp system på ett enda chip.

Energi och miljö - arbetet för en hållbar utveckling innehåller många högteknologiska utmaningar och kräver ingenjörer med djupa kunskaper om energi, speciellt elenergi, med förståelse för energisystems miljöpåverkan.

Kommunikationssystem - här behandlas flera olika aspekter på fungerande kommunikation, allt från nätens arkitektur och uppbyggnad till de elektromagnetiska vågornas egenskaper inom systemen, t ex internet, datanät, mobil kommunikation och WLAN.

Medicinsk teknik - den här specialiseringen ger en stark kunskapsgrund för den som i framtiden vill arbeta på företag inom medicinsk teknik, som sjukhusingenjör eller med forskning inom medicinsk teknik.

Produktion, logistik och affärer - omvärldens förändringstakt och komplexitet ökar vilket ställer höga krav på att civilingenjörer måste utveckla en förmåga att kombinera sitt djupa tekniska kunnande med den affärsmässiga utmaningen.

Programvara - nästan alla elektrotekniska system styrs av datorer med tillhörande programvara. En elektroingenjör med specialkompetens inom programmering och utveckling av stora programsystem är mycket eftertraktad på arbetsmarknaden.

Reglerteknik och automation - återkoppling och framkoppling av system, har universell tillämpbarhet och har lett till att reglerteknik och automation är en viktig ingrediens it ex mediaspelare, elektronik, kommunikationsnätverk, fordon samt inom tillverknings- och processindustrin.

Signaler och sensorer - denna specialisering handlar om att kunna mäta olika fysikaliska storheter på bästa sätt och hur den uppmätta signalen kan behandlas för att önskad information ska kunna utvinnas. Tillämpningar finns inom många olika områden som bl a innefattar kommunikation, medicin och biologi.

Fotonik och högfrekvenselektronik - är nyckelteknologier för dataöverföring och vi studerar här hur man genererar och detekterar signaler samt de komponentteknologier som används. Området är en grund för vardagsteknologier från smartphones till laptops, internet, medicinska instrument och belysningsteknik.