lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Karriär

Det är stor brist på civilingenjörer i elektroteknik, vilket betyder det är en fantastisk arbetsmarknad som väntar dig. Arbetsmarknden för civilin­genjörer inom elektroteknik är mycket god såväl inom industrin som i den akademiska världen.

En civilingenjörsutbildning i elektroteknik ger dig nyckeln till det högteknologiska samhället. I arbetslivet kommer du att arbeta tillsammans med många andra yrkesgrupper, tjäna bra och få stora möjligheter att resa mycket eller arbeta utomlands.

Vissa civilingenjörer inom elektroteknik blir tekniska specialister, andra gör chefskarriär och några stannar kvar inom universitetet för att forska.

Många företagsledare är nu oroliga för att det inte utbildas tillräckligt många ingenjörer inom detta teknikområde. Det finns behov av både de som vill jobba väldigt tekniknära och de som är duktiga på att planera och se tekniken i ett vidare perspektiv.

Den snabba teknikutvecklingen gör att det även i framtiden kommer att finnas ett stort behov av kvalificerade ingenjörer inom området.

Vad jobbar före detta studenter med idag?

Charlotte Kippel, selektivplaneingenjör, E.ON Elnät

Utbildningen har förberett mig mycket bra inför arbetslivet. Under själva utbildningen gav grundkurserna mig en varierad och bra bredd så att jag sedan kunde välja det djup som jag var mest intresserad av. Jag valde att läsa industriella styrsystem (automation och elkraft) som djup och i mina valfria poäng valde jag att läsa ett par ekonomikurser.

Efter min examen började jag arbeta på E.ON Elnät. Där arbetar jag huvudsakligen med att se till att fel i elnätet kopplas bort på ett korrekt sätt utan att människor blir skadade och att så få kunder som möjligt blir strömlösa. Det innebär bland annat att jag gör en hel del beräkningar och utredningar. I nuläget görs mycket nybyggnationer och förändringar i elnätet dels på grund av att vi kablar mycket som en följd efter stormen Gudrun och dels för att regeringen har bestämt att det ska satsas på vindkraft. Så det finns många nya intressanta utmaningar framför oss.

Vanja Samuelsson, Senior Research Engineer, Sony Ericsson Mobile Communications AB

Jag valde Elektroteknik på grund av mitt tekniska intresse och är otroligt nöjd med både den bredd och de specialiseringar som utbildningen gav. Själv valde jag att inrikta mig på Teoretisk elektroteknik men gavs också möjligheten att parallellt gå inriktningen Technology Management. På det sättet fick jag en gedigen ingenjörsbakgrund med en bred introduktion inom strategi, företags- och projektledning.

Idag jobbar jag som forskningsingenjör inom forskningsgruppen på Sony Ericsson som har som huvudsaklig uppgift att ta fram och utvärdera nya kommunikationsteknologier och tekniker för  tillämpning i mobiltelefoner. Personligen jobbar jag med forskning och implementering av multipla antennsystem för nya kommunikationssystemet LTE. Karaktären på jobbet och företaget som jag jobbar för gav mig möjligheten att under de senaste fem åren fördjupa mig inom ämnet som industriell doktorand på LTH. Att forska på ett företag och universitet samtidigt har resulterat i en perfekt balans mellan teori och dess tillämpning i verkliga produkter och visar på ett bra samarbete mellan industrin och akademin.

Dariusz Sjölin, Systems Engineer, Alpine Electronics Sweden Office

Jag har varit intresserad av elektronik så länge jag kan komma ihåg, så det var naturligt att söka mig till Elektroteknikprogrammet. Jag valde att läsa på LTH eftersom jag hade hört att det var en bra högskola. Mitt sista år på utbildningen läste jag på DTU i Köpenhamn, något som jag enbart har positiva erfarenheter av.

Idag jobbar jag på Alpine Electronics som systemingenjör inom Infotainment området. Våra kunder finns framförallt inom fordonsindustrin i Sverige. Infotainment omfattar t ex iPod dockning, DVD-spelare, förstärkare, högtalare, blåtandsfunktioner etc. Min huvudsakliga arbetsuppgift är att ta fram systemlösningar tillsammans med utvecklingsteamet och kunden. Arbetet är väldigt varierande beroende på i vilken fas ett projekt befinner sig, allt från att ta fram specifikationer till verifiering i bil. Väldigt ofta får man arbeta med funktioner som man inte har arbetat med tidigare, vilket är spännande. Internationella kontakter är en del av vardagen eftersom moderbolaget är japanskt och vi arbetar även mot kunder i andra länder än Sverige.

Magnus Särnqvist, utvecklingsingenjör, Svep Design Center AB

Jag läste ett allmänt tekniskt program på gymnasiet och tyckte att elektroniken var det som verkade mest spännande och valde därför att söka ingenjörsutbildningar. Eftersom jag ville uppleva studentlivet och ändå få en bra utbildning så var Lund det självklara första valet.

Det finns gott om varierande inriktningar att välja på inom programmet och jag valde att läsa elektronikkonstruktion. Idag jobbar jag som utvecklingsingenjör inom elektronik med hårdvara och hårdvarunära programmering. Arbetet består av VHDL-programmering på programmerbar logik, schematiska lösningar och
kretskortsdesign. Arbetet innefattar alla områden där elektronik är inblandat t ex mobiltelefoner, datorer, ljudsystem, sensorsystem för industrirobotar, medicinska mätinstrument mm.

Jag tycket att det bästa med mitt jobb är blandningen mellan praktiskt och teoretiskt arbete. En dag sitter jag framför datorn och programmerar och nästa sitter jag och testar applikationer praktiskt i t ex trådlös bildöverföring.