lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Ny student

Här hittar du det material som du behöver ha inför terminsstarten. Ännu mer information hittar du på Antagen (Ingenjörshögskolan Hbg), t ex om hur du aktiverar ditt studentkonto.

Programledningen hälsar välkommen

Vi är glada för förtroendet att du valt att påbörja dina studier till hög­skole­ingenjör vid LTH Ingenjörs­­högskolan vid Campus Helsing­borg. Självklart kom­­mer vi göra vårt yttersta för att till­­mötes­gå dina för­­vänt­ningar på en bra och konkurrens­kraftig ut­­bild­ning. Hög­skole­ingenjörs­utbildningen i elektroteknik med automation är en ut­­bildning som ger dig titeln Bache­lor of Science in Engineering och öpp­­nar vägar ut i hela världen. Efterfrågan på ut­bil­dade hög­­skole­ingenjörer ökar ständigt, inte bara i Sverige utan även utomlands.

Elektroteknik med automationär fram­­tagen på be­­gäran från branschen som är mån om att säkra en ny kompentent ge­ne­­ra­­tion av auto­mations­ingen­jörer. Där­för ser arbets­mark­na­den mer än ljus ut för dig!

Utbild­ningen är speciell eftersom den kom­binerar breda elektrotekniska kun­skaper med automa­tions­­­teknik och data­teknik. Det ger dig en profil som är efter­­traktad och ger dig många val­möjlig­heter.

Vi är många som vill hälsa dig väl­kommen till Ingenjörshögskolan och som hoppas att du ska trivas. Av er­faren­­het vet vi att för de allra flesta är det en stor omställning att börja läsa vid en hög­­skola, vilket inne­bär ett ökat ansvar och högt tempo. Du kommer med andra ord att få arbeta mer än vad du kanske förväntar dig men i gen­gäld får du upp­leva en givande studietid med fin gemenskap, stort engagemang och stimu­le­rande arbets­upp­gifter. Lärare och övrig personal samt teknologer i högre årskurs, finns här som stöd för att under­lätta studie­arbetet. Tveka där­­för inte att ta kontakt med någon av oss om du undrar över något. Vi ser fram emot att få träffa dig.

Vi ses i augusti!

Christin Lindholm, programledare
Mats Lilja, bitr programledare elektroteknik
Christian Nyberg, bitr programledare datateknik
Ylva Oscarsson, utbildnings-samordnare/ studievägledare

Mottagningsdagarna 29-31 augusti

Schema över mottagningsdagarna hittar du överst på den här sidan.

Uppropet äger rum onsdag 29 augusti kl 10.30 i sal U202, Universitetsplatsen 2, Campus Helsingborg. Glöm inte att tacka ja till din plats via antagning.se! Om du inte kan närvara på uppropet måste du anmäla det i förväg annars förlorar du din plats på utbild­ningen (mer information här till höger).

Efter uppropet blir du bjuden på lunch av LTHs studie- och karriärvägledning. Önskas särskild kost, var god meddela detta senast 24/8 till infohbg@kansli.lth.se.  

På eftermiddagen får du gå på din första föreläsning där du får veta mer om vad som egentligen händer i ditt huvud när du inhämtar ny kunskap.

Den 30-31 augusti är det introduktion till dina studier och ditt liv som student. Under utbildningens tre år kommer du att delta i flera temadagar kring ingenjörsrollen och ingenjörsmässighet. Dessa temadagar kallas för Ing-dagar och har obligatorisk närvaro. Första Ing-dagen blir redan 30-31 augusti och är delad på två dagar. Eftersom den äger rum under mottagningsdagarna benämns den Ing 0.

Det börjar med att du på torsdagen får göra en rolig ellaboration så du känner dig hemma i laborationsmiljön. OBS! Gruppindelningen görs efter första bokstaven i efternamnet, se schemat ovan. Du får också vara med om team­bildning där du tränas i att arbeta i grupp un­der lätt­samma former, samtidigt som du får chansen att lära känna dina kurs­kamrater.

På eftermiddagen blir det introduktion till ditt utbild­nings­program. Du får veta mer om hur programmet och kurserna ser ut. Du får också biblioteksinformation.

Dagen efter, på fredagen, går du på en föreläsning om diskriminering och härskartekniker. Jeanette Larsson är utbildad polis och känd som whistleblower sedan hon gjorde ett aktivt val att både reagera och agera mot fördomar och rasistiska uttalanden.

För att du ska kunna ta dig fram i huset obehindrat, måste du ha ett passerkort (LU-kort). Detta kort visar även att du har rätt att vistas i lokalerna och kan användas som id-kort på dina kommande tentor. Passerkortet hämtas ut på lunchen på fredagen enligt schemat ovan. Ta med dig giltig legitimation.

På eftermiddagen blir det uppstart av EEIA01 Elektroteknik, introduktionskurs, en kurs som kommer att löpa över hela höstterminen. Hela fredagens aktiviteter ingår i Ing 0, din första Ing-dag av flera under utbildningen.

Den första tiden

I vecka 36 startar övriga kurser. Lista över höstens kurser och kurslitteratur finns i högerspalten.

Länk till lässchema för hela höstterminen hittar du överst på den här sidan.

Under de första veckorna kommer du att komma i gång med studie- och karriär­planering - dels kommer du att bli inspirerad av LTHs pedagogiska konsult redan på uppropsdagen, dels kommer du att snart få börja lägga upp egna studiestrategier för din tid på programmet. Mer information om detta kommer du att få under mottagningsdagarna.

Redan under de första månaderna får du träffa dina SI-mentorer - studenter från högre årskurs. De kommer att finnas som stöd för dig i matematik under senare delen av höstterminen. SI står för samverkans­inlärning och bygger på att man pluggar och övar i mindre grupper. Ta tillvara på dessa tillfällen, studenter brukar uppleva dem som positiva för sin förståelse för ämnet.

Mer nyttig information hittar du i Din guide till LTH (se överst på sidan). Här kan du läsa om under­visningen och om läsårsindelningen och du hittar bostadstips samt information om ekonomi och studiemedel.

Fler saker som händer under ditt första läsår, listas här nedan. Mer information kommer efter hand.

27 september: obligatorisk föreläsning om studieteknik med Björn Liljeqvist från Chalmers. Ingår i introduktionskursen

1 oktober: Minimässa om studiestöd på Campus Helsingborg

November: Information från Studenthälsan om stress och studier

Februari/mars: Workshop om studieteknik – hands on!

Tillgodoräknande av akademiska meriter

Har du akademiska meriter som du vill tillgodoräkna, kontakta ditt programs programplanerare/utbildningssamordnare.

Mer information finns även på: Akademiska meriter

Antagen till Senare del av program

För dig som är antagen till Senare del av program kommer du att efter urval 2 bli kontaktad av programansvariga.

Förhinder att närvara på uppropet?

I juli får du ett antagningsbesked från UHR via SMS eller e-post (beroende på vad du angett i din ansökan). I antagningsbeskedet anges vilket datum du senast ska lämna svar till UHR om du vill ha den plats som erbjuds. Det är viktigt att du skickar in svaret i tid!

För att behålla din studieplats vid LTH måste du delta i hälsningsanförande med upprop för ditt program. Ta med dig ditt antagningsbesked och legitimation. Om du inte kan vara med på hälsningsanförandet med upprop så måste du i förväg meddela detta till LTH. Gå in på kommer inte på uppropet och följ anvisningarna.

I det fall du inte kommer till hälsningsanförandet med upprop, utan att ha meddelat förhinder, förlorar du din plats. 

Reserv
Som reserv ska du inte komma till uppropet. Om du efter upprop har fått en plats så hör LTH:s antagningsavdelning av sig till dig.