lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden ropar efter högskoleingenjörer

Framtiden för högskoleingenjörer ser ljus ut

En elektro-/automationsingenjör arbetar med projektering, konstruktion, underhåll och drift av automations- och elanläggningar. Inom dessa områden ingår såväl hårdvaru- som mjukvaruarbete. Därför krävs kunskaper inom elektroteknik, automationsteknik och datorteknik. Automationssystem driver och övervakar medicinsk utrustning, bil-, tåg- och flygtrafik, d v s stora delar av samhällets infrastruktur. Genom den här treåriga utbildningen får du en lysande möjlighet till att utbilda dig inom ett spännande ämne och du kommer att kunna välja mellan många attraktiva jobb då du är färdig högskoleingenjör

Specifikt för elektroingenjörer och styr-/reglertekniker, säger Arbetsförmedlingen (feb-16):

Efterfrågan på elingenjörer och eltekniker kommer att vara stor de närmaste tio åren. Energibolagen planerar för ökade investeringar och i synnerhet elkonstruktörer efterfrågas allt mer. Samtidigt ökar kompetenskraven. Tillgången på elingenjörer och eltekniker blir inte tillräcklig. Antalet utbildade bedöms inte tillgodose den förväntade efterfrågan.

Elkraftsbranschen är inte lika konjunkturkänslig som många andra branscher eftersom det enligt lag krävs ständiga underhållsinsatser av kraftnäten. Dessutom planeras för utbyggnad och modernisering av kraftnäten runt om i Sverige.

Efterfrågan på styr- och reglertekniker påverkas till stor del av utvecklingen inom tillverkningsindustrin. Industrikonjunkturen förstärks något under det närmaste året, vilket innebär ökade jobbmöjligheter för styr- och reglertekniker. Efterfrågan på styr- och reglertekniker påverkas positivt av pågående effektivisering mot automation och styrning av olika processer inom industri- och energibranschen. Det utbildas för få inom området vilket gör att konkurrensen om jobben väntas vara liten det närmaste året.

Exempel på vad du kan arbeta som:

 • Elektroingenjör   
 • Automationsingenjör   
 • Serviceingenjör   
 • Projektledare   
 • Konstruktör  
 • Projektledare
 • Utvecklingsingenjör   
 • Drift- och underhållsingenjör   
 • Försäljningsingenjör   
 • Utbildare inom området   
 • Produktionschef  
 • Kvalitetsingenjör

Vad tjänar en högskoleingenjör?

Branschföreningen Sveriges Ingenjörer rekommenderar nyexaminerade högskoleingenjörer att begära en ingångslön på lägst 29 600 kronor per månad + restids- och övertidsersättning (2016 års löneläge).

Medellönen 2015 för en högskoleingenjör var 40 850 kr för privatanställd, respektive 39 070 kr för offentligt anställd.

Joachim Wiberg, projektledare Cactus Utilities

Det stora teknikintresset, viljan att utvecklas och växa som person ledde till att jag sökte mig till LTH och Ingenjörshögskolan. Elektroteknik med automation kändes helt rätt för mig då utbildningen i mina ögon gick hand i hand med min dröm att utveckla teknik som kan hjälpa samhället. Det var en stor utmaning, men väldigt utvecklande, att ta sig hela resan till att bli ingenjör.

Utbildningens mix av datateknik, elektroteknik och automationsteknik har gett mig en bred bas att stå på, vilket har gjort det enklare för mig att få förståelse för saker runt om kring mitt arbete. Bredden i utbildningen gav mig även en större valfrihet när jag sökte arbete. Idag arbetar jag som projektledare på Cactus Utilities. På Cactus Utilities skapar vi system som hjälper våra kunder med samhällsviktig infrastruktur att säkra och optimera driften, såsom tillgång till säkert vatten, en modern järnväg och en hållbar energiförsörjning. Våra kunder har en annan sak gemensamt: verksamheter som gynnar ett långsiktigt hållbart samhälle.

Som projektledare är jag med i flertalet olika typer av projekt, jag har arbetat med bl a kärnkraft, vattenverk och reningsverk. Variationen av projekt och den ständiga förändringen av tekniken gör arbetet som ingenjör spännande och givande. Eftersom jag arbetar i projekt och är med från början till slut, så får jag alltid se cirkeln slutas, vilket gör att jag har ett väldigt stimulerande arbete och det blir sällan tråkigt. Det ställer dock höga krav på att nå resultat, men har man läst på LTH så vet man vad hårt arbete kan ge.

Det är definitivt värt att fortsätta kämpa för att nå sina mål och uppfylla sina drömmar även om vägen dit ibland känns väldigt lång. LTH gav mig möjligheten att nå mitt mål och Cactus Utilities möjligheten att leva min dröm och som ingenjör fortsätter jag att ständigt utvecklas.