lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Studentintervjuer

Anisa Zigaf

Jennifer Ekholm

Jag sökte mig till Lund och LTH för att jag ville bo i en studentstad, och studentlivet är också det bästa med att plugga på LTH. Jag tycker att min klass är full av skönt folk och trivs verkligen med att vara student. Vi har väldigt mycket att engagera oss i inom kåren och den egna sektionen, det finns många möjligheter att träffa nya människor!

Min utbildning, ekosystemteknik, är lite annorlunda i och med att vi i nästan alla kurser kopplar en miljöanknytning. I vissa kurser är den mer framträdande än andra, men jag tycker miljöfrågor är väldigt intressant. Vi brukar skämta om att vi ska rädda världen. Det är ju lätt att säga så, men efter den här utbildningen har man ändå en chans att jobba mot en bättre miljö. För mig var just detta motivationen att plugga till civilingenjör, och att ha möjlighet att jobba med varierande uppgifter inom det som intresserar mig.

Alfred Fransson

Det bästa med LTH är alla spännande människor man träffar och alla kurser man har möjlighet att läsa. Att universitetet är väl ansett gör även att det finns goda kontakter med andra universitet ute i resten av världen.

Studenterna på utbildningen är väldigt positiva och vill förändra världen. Det är en väldigt inspirerande miljö att vistas i. Dessutom är det inte så stora klasser, vilket bidrar till att skapa en mysig stämning. Många av professorerna är väldigt engagerade i utbildningen och lyssnar på studenterna för att ständigt förbättra utbildningen. Vanan vid att jobba på engelska, som man får under utbildningen, gör att man vågar ge sig ut i världen. Specifikt för eko är att kunna läsa hösten i trean i Waterloo, Kanada eller göra ett sommarprojekt i Xiamen, Kina. Det sistnämnda gjorde jag nu i sommar.

Matematik och problemlösning är något jag tycker är väldigt kul. Jag gillar att lära mig nya saker och sedan undersöka vad jag kan använda det till. En civilingenjörsutbildning tror jag passar perfekt då eftersom tekniken har en så stor plats i samhället idag. Dessutom är det en utbildning med bra status och väldigt goda jobbmöjligheter.

Ingemar Clementsson

Kunskapen och ideérna som finns inom högskolan är det bästa med LTH. Det finns möjlighet att syssla med så många intressanta ämnesområden och människor.

Det bästa med Ekosystemteknik är att det ger en civilingenjörskompetens samtidigt som att programmet är gränsöverskridande vad det gäller ämnesområden. Plus att man känner att man får verktygen för att faktiskt kunna
göra något på riktigt.

Jag valde att utbilda mig till civilingenjör för att lära mig använda tekniska lösningar på ett smart sätt.

Melissa Denbaum

På utbildningen lär man sig hur man kombinerar två väldigt viktiga saker, att föra teknikutvecklingen framåt och att respektera miljön runt omkring oss.

Under utbildningen får vi studenter lära oss mycket teori men samtidigt åka på exkursioner för att i verkligheten se hur naturen fungerar. Detta sätt att jobba har gett mig stor förståelse för hur människan och naturen påverkar varandra. Det är också väldigt inspirerande att få vara ute i fält och möta de platser och situationer där vi ekosystemtekniker i framtiden verkligen kommer göra skillnad.

Något som jag uppskattar med ekosystemteknik, förutom studierna, är lärarnas och studenternas stora engagemang. Många är genuint intresserade av miljöfrågor och brinner för programmet – detta gör att vi på ekosystemteknik har väldigt god sammanhållning!

Sabina Larsson

Det bästa med Ekosystemteknik är att det är en lyckad kombination av teori och praktiska erfarenheter. Redan från början får vi studenter åka på olika exkursioner vilket verkligen är inspirerande! Kursernas varierande upplägg gör att man lär sig att arbeta både med projekt i grupp men även att lösa svåra problem på egen hand. Vi läser även en stor del av utbildningen på engelska, vilket är en bra förberedelse för eventuella studier och jobb utomlands.

Något annat som också utmärker Ekosystemteknik är ett stort engagemang från både lärare och studenter. Detta gör att det blir en härlig stämning och en otroligt bra sammanhållning bland studenterna på programmet.

Maria Olsson

Eftersom antalet antagna på Ekosystemteknik är relativt litet är varje student viktig. Vi har stort  inflytande på hur utbildningen ska utformas. Kurserna har varit väldigt intressanta med engagerade professorer. Trots att det är svårt att välja specialisering efter trean underlättar det att man har fått ta del av minst en kurs från var och en av de fyra huvudinriktningarna. Miljö och teknik är två faktorer som alltid kommer att vara viktiga i samhället. Samspelet mellan dessa är grundstenarna i ekosystemteknikprogrammet.

Teori har blandats med praktiska erfarenheter som exkursioner och studiebesök. Utbildningen kan leda till spännande jobb som att lösa vattenrelaterade problem i utvecklingsländer, dimensionera vindkraftverk, effektivisera processer inom industrin, forska inom förnyelsebara energikällor och mycket mer.

Under fyran valde jag att studera utomlands och hamnade i Waterloo, Kanada. Det var en rolig tid med minnen för livet. Jag uppskattade verkligen att få insyn i det kanadensiska skolsystemet och att läsa kurser helt på engelska samtidigt som jag träffade folk från hela världen. Att studera utomlands är verkligen något jag kan rekommendera.