lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Kurser & upplägg

Utbildningen består av en grundläggande del på tre år och en fördjupande del om två år. I den grundläggande delen kombineras ämnen som kemi, ekologi, geologi, mikrobiologi,hydrologi och miljösystem med både teknikämnen och bas ämnen i civilingenjörsutbildningen, såsom matematik, statistik och fysik.

Träningen i systematisk problemlösning blir alltmer avancerad för varje årskurs.

Under den avslutande, fördjupande delen väljer studenten specialisering inom programmet. Därutöver kan kurser inom LTH och övriga delar av Lunds universitet läsas.

Många studenter läser kurser eller gör sitt examensarbete utomlands.

Utbildningen avslutas med ett halvårslångt examensarbete. Examensarbetet är ett självständigt arbete som utförs av 1-2 studenter och kan exempelvis vara en studie på uppdrag av ett företag, en del av ett forskningsprojekt eller en undersökning i ett utvecklingsland.

Efter 3 års studier finns det möjlighet att söka till programmet Civilingenjör i Riskhantering vid LTH. 

Liksom på övriga civilingenjörsprogram ges möjlighet att ta en teknologie kandidatexamen efter 3 år.

I läro- och timplanen kan du hitta detaljerad information om kurserna. Klicka på "KS" för att se kursplanen.