lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Kontakt

Besöksadress
Ole Römers väg 3, Lund (E-huset)

Postadress
Lunds Tekniska Högskola
Utbildningsservice
Box 118
221 00 Lund

E-post
ekosystemteknik@kansli.lth.se

Tobias Björklund
tobias.bjorklund@kansli.lth.se
Tel: 046–222 71 38
Besöksadress: E-huset, 5:e våningen

Programplanerare

Joakim Malm

Joakim Malm
joakim.malm@kansli.lth.se
Tel: 046–222 75 71
Besöksadress: E-huset, 5:e våningen

Programledare

Johan Reimer
johan.reimer@chem.lu.se
Tel: 046–222 81 33
Centrum för Analys och Syntes, Kemiska institutionen

Biträdande programledare

Karin Ericsson
karin.ericsson@miljo.lth.se
Tel: 046–222 32 86
Miljö- och energisystem