Datateknik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Specialiseringar

Datateknikutbildningen ger dig kunskaper som gör att du efter civilingenjörsexamen har mycket stor valfrihet i ditt yrkesval, oavsett vilken specialisering du väljer att fördjupa dig inom. För varje specialisering gäller att du får mycket goda möjligheter att arbeta med utvecklingsarbete inom industrin eller forskning på universitet och högskolor. 

Bilder och grafik

Lär dig avancerade metoder för att analysera, konstruera samt behandla digitala bilder. Tillämpningar finns inom vitt skilda områden, från underhållningsindustrin med spel och film till medicinska tillämpningar.

Hårdvarunära systemutveckling

Lär dig konstruera hårdvaran i digitala datorsystem. Såväl programvaruaspekter som hårdvaruaspekter för bästa prestanda ingår. Det kan gälla allt från enskilda VLSI-kretsar till kompletta datorsystem.

Inbyggda system

Fokuserar på datorsystem som är inbyggda i andra system som mobiltelefoner och bilar. Det kan till exempel vara som realtidsprogrammering och kommunikation mellan programvara och hårdvara.

Maskinintelligens

Lär dig hur man kan få maskiner att bete sig intelligent och hur kunskap representeras i en dator. Datorer använder insamlad data för att ta beslut och lära sig nya färdigheter genom träning. Artificiell intelligens, neurala nätverk och maskininlärning är centrala delar i denna specialisering.

Nätverk och säkerhet

Lär dig hur avancerade kommunikationssystem och alla dess delsystem är konstruerade. I dag krävs höga bithastigheter och spjutspetsteknik för både program och hårdvara där säkerhet är en viktig aspekt att ta hänsyn till redan i designfasen av ett modernt kommunikationssystem.

Programvara

Lär dig avancerad programmering och fördjupar din kunskap i hur man använder datorsystem för att lösa problem. Här ingår t.ex. nya programspråk, avancerade algoritmer och nya tillämpningar som språkbehandling och kompilatorteknik.

Software engineering

Inriktar sig på mjukvarukvalitet och projektledning för mjukvarusystem. I specialiseringen lär du dig hur industriella projekt utförs. Kurserna behandlar alla delar av utvecklingen, från krav på systemen till hur dessa testas.

System, signaler och reglering

Lär dig att konstruera system för avancerade tillämpningar där datorer och program utgör fundamentala komponenter. I kurserna använder du den senaste tekniken för ett flertal avancerade datatekniska lösningar, system och tillämpningar. Signalbehandling och reglerteknik är viktiga redskap.

Kinainriktningen

Kinainriktningen är öppen för dig som studerar till civilin­genjör vid programmen Datateknik, Elektroteknik eller Informations- och kommunikationsteknik (InfoCom). När du är antagen till något av dessa program kan du, i mitten av årskurs 1, göra en ansökan till Kinainriktningen.

Kinainriktningen