Datateknik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Datateknikutbildningen ger dig kunskaper som gör att du efter civilingenjörsexamen har mycket stor valfrihet i ditt yrkesval, oavsett vilken specialisering du väljer att fördjupa dig inom. För varje specialisering gäller att du får mycket goda möjligheter att arbeta med utvecklingsarbete inom industrin eller forskning på universitet och högskolor. För närvarande finns följande specialiseringar:

Programvara, där du lär dig avancerad programmering och fördjupar din kunskap i hur man använder datorsystem för att lösa avancerade problem. Det ingår t ex nya programspråk, avancerade algoritmer och nya tillämpningar som språkbehandling och kompilatorteknik. 

Inbyggda system, där du fokuserar på datorsystem som är inbyggda i andra system som t ex mobiltelefoner och bilar och de ämnen som är viktiga i denna typ av projekt. Det kan t ex vara ämnen som realtidsprogrammering och kommunikation mellan programvara och hårdvara.

Bilder och grafik, där du lär dig avancerade metoder för att analysera, konstruera samt behandla digitala bilder. Snabba algoritmer, speciell programvara samt implementeringsmetoder för bästa prestanda är exempel på innehåll. Tillämpningar finns inom vitt skilda områden, från underhållningsindustrin med spel och film till medicinska tillämpningar.

Kommunikationssystem, där du lär dig hur avancerade kommunikationssystem är konstruerade. Dagens system med höga bit-hastigheter kräver spjutspetsteknik beträffande såväl programvara som hårdvara. Alla delsystem som bygger upp ett modernt kommunikationssystem förklaras. Kommunikation mellan datorer och datorsystem blir viktigare och viktigare med dagens internet och mobiltelefonindustri.

Design av processorer och digitala system, där du lär dig konstruera hårdvaran i digitala datorsystem. Såväl programvaruaspekter som hårdvaruaspekter för bästa prestanda ingår, med fokus på hårdvaran. Det kan gälla allt från enskilda VLSI-kretsar till kompletta datorsystem.

Software engineering, inriktar sig på mjukvarukvalitet och projektledning för mindre och stora mjukvarusystem. I specialiseringen lär du dig hur industriella projekt utförs. Kurserna behandlar alla delar av utvecklingen, från hur man ställer krav på systemen till hur man testar dem.

System, signaler och reglering, där du lär dig att konstruera system för avancerade tillämpningar där datorer och program utgör fundamentala komponenter. I kurserna använder du den senaste tekniken för ett flertal avancerade datatekniska lösningar, system och tillämpningar. Signalbehandling och reglerteknik är viktiga redskap inom denna specialisering.

Kinainriktningen

Kinainriktningen är öppen för dig som studerar till civilin­genjör vid programmen Datateknik, Elektroteknik eller Informations- och kommunikationsteknik (InfoCom). När du är antagen till något av dessa program kan du, i mitten av årskurs 1, göra en ansökan till Kinainriktningen.

Läs mer