lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Kurser & upplägg

Under  de  tre  första  åren  får  du  en  kvalificerad  teknisk utbildning med en hel del matematik och grundläggande tekniska  ämnen,  men  tidigt  ägnas  även  en  stor  del  av utbildningen  åt  utveckling  av datorprogram,  datorteknik och tillämpningar. Datorn utnyttjas redan från början som ett naturligt arbetsredskap.

Under de sista två åren skaffar du dig en egen profil på din utbildning genom att välja en specialisering och bestämma ett intressant ämne för ditt examensarbete.

Inom utbildningens ram har du också möjlighet att välja fritt inom LTH:s eller Lunds universitets hela kursutbud och som avslutning på din utbildning gör du ett examensarbete, där du väljer ämne själv och du kan också välja om du vill göra ditt ex-jobb på skolan eller på ett företag i branschen.

Det blir allt vanligare att teknologerna läser ett år (normalt det fjärde) utomlands. LTH har utbytesavtal med många universitet över hela världen. Har du valt Kinainriktningen på detta program så är utbytet en integrerad del i din utbildning. Vid utbyten inom programmets ram får du studiemedel även när du läser utomlands och du behöver inte betala några studieavgifter vid det universitet som du kommer till.

I läro- och timplanen för programmet kan du hitta detaljerad information om kurserna. Klicka på "KS" för att se kursplanen.