lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Karriär

I stort sett alla produkter som utvecklas av svensk industri innehåller datorer, eller är beroende av datorer i produktionen. Detta innebär att det finns ett stort behov av civilingenjörer i datateknik. Eftersom datorer används inom så många olika områden som t ex processindustrin, telekomindustrin, media och underhållningsbranschen och medicinska tillämpningar så har du stor valfrihet i ditt yrkesval.

Att arbeta som dataingenjör innebär att man kan arbeta inom hela fältet mellan teknik och människa. Ett datorsystem är sällan en isolerad del, utan finns i samverkan med människor och andra system. Tekniken håller på att få en allt större betydelse för hur vi lever våra liv; tänk bara på allt vi idag utför med hjälp av en mobiltelefon.

Nya produkter och tjänster för olika typer av företag och branscher skapas ständigt. En pågående trend är att kunderna själva mer och mer deltar i utvecklingen av produkter och tjänster som t ex via open source och Web 2.0 vilket skapar nya former av samverkan och nätverksskapande. En annan trend är att vi kommunicerar - chattar, bloggar, twittrar - mer och mer med varandra på olika sätt och med hjälp av olika tekniker. Det dyker ständigt upp nya sätt och möjligheter.

Som dataingenjör har du definitivt fantastiska möjligheter att vara med och påverka utvecklingen och framtiden.

Vad arbetar före detta studenter med idag?

Henrik Kjellander, Senior Test Engineer, Google Sweden AB

Jag tog min civilingenjörsexamen i Datateknik år 2004, och sedan 2011 arbetar jag som Senior Test Engineer på Google Sweden AB i Stockholm.

En av anledningarna till att jag valde att läsa på LTH var att jag tyckte att universitetet hade gott anseende, samtidigt som det låg relativt nära min hembygd. Jag lockades också av den anrika staden med det sprudlande studentlivet.
 
Utbildningen gav mig en bred kunskap om hur man löser problem ingenjörsmässigt. Jag gillade i synnerhet de utmärkta datorvetenskapliga kurserna, fysiken och reglertekniken. Jag skaffade mig en solid grund inom datorvetenskap, algoritmer och metodiker. De många labbarna i diverse kurser ger en bra förmåga att tänka analytiskt och lösa komplexa problem. Jag fick också en bra insikt i utmaningarna med att utveckla mjukvara, både i liten och stor skala.
 
Idag arbetar jag med test-automation, kvalitetssäkring och infrastruktur i WebRTC projektet (webrtc.org). Det är en öppen källkodsstack för realtidskommunikation som används både av webbläsare och appar (Snapchat, WhatsApp, Facebook Messenger etcetera).
 
Jag vill gärna rekommendera studenter att engagera sig utanför studierna; till exempel i nationer, sektionen, Dataföreningen och i öppen källkodsprojekt. Jag tror också det är värdefullt att söka sommarjobb/internships på teknikföretag, det ger nyttig erfarenhet och kontakter för framtida anställning.

Viveca Selander, Regionchef Knightech

När jag först kom till Lund var syftet att bli biolog. Jag blev civilingenjör i Datateknik - ett val jag aldrig har ångrat och jag har nog gjort mer nytta för mänskligheten så här. Jag vill gärna att det jag lär mig passar in i ett sammanhang och har ett syfte. Datateknikutbildningen på LTH kunde stilla min nyfikenhet på teknik samtidigt som jag fick se dess tillämpningar.

Jag trivdes som fisken i vattnet. Det var det här jag skulle göra och trots att det stundtals var vissa tuffa kurser så hade jag hela tiden roligt. Datateknikutbildningen tillgodoser behoven både för den som vill bli specialist inom ett område, men även för en person som jag själv som är generalist och föredrar bredd framför djup.

Den sociala gemenskapen är något som LTH ska vara stolt över. I yrkeslivet är kontaktnät något som blir allt mer viktigt och nästan en förutsättning, både när man ska göra affärer, för ens karriärvägar och för kreativitet och teknikutveckling i sig. De kursare, fadderbarn, vänner och vänners vänner som man skaffar under sin utbildning blir kollegor, kunder, konkurrenter och chefer. Jag kunde aldrig ana, där jag stod stolt i min rosa overall, att de bästa affärerna jag gör många år senare, grundas i relationer som knöts under studietiden.

I dag jobbar jag som regionchef på Knightec med konsulter inom teknik och ledarskap där vi tillsammans med våra kunder arbetar med innovationer som förenklar och förbättrar människors vardag. Jag har både arbetat som VD, affärsenhetschef, säljare, konsult, lärare, mentor och teknisk chef. Mitt jobb handlar alltid om människor och möten, både mellan människor och mellan människa och teknik. Ett jobb som jag rustades väl inför tack vare en god grund i en bra utbildning.

Gustav Sällberg, Axis Communications

När jag valde utbildning så stod valet kring flera olika civilingenjörsutbildningar. Det som till slut fick mig att välja datateknik var att jag fastnade för vilka kurser som erbjöds och även dess rykte om att det ger jobb. Något som visade sig stämma väldigt bra då både jag själv och mina studiekompisar inte haft några problem att snabbt komma ut i arbetslivet.

Jag kan med facit i hand säga att jag är väldigt nöjd med mina år i Lund. Utbildningen har i stort varit både rolig och lärorik om än stundtals tuff. Utöver det så har Lund erbjudit ett fantastiskt studentliv. Redan från början blev man väldigt väl mottagen och jag känner att jag skaffat många vänner för livet under min tid på LTH. Det rika sociala liv som Lund erbjuder har även hjälpt mig mycket i utbildningens tuffare faser då man kunnat få mycket stöd från sina medstudenter som sliter med samma saker.

Just nu jobbar jag på Axis Communications här i Lund och har gjort det sedan examen. Det jag gör är att skriva mjukvara för våra övervakningskameror och jag känner att tar man till sig utbildningen bra så är man väl förberedd när man kommer ut och börjar jobba.

Erik Iveroth, ingenjör Procera networks

Det bästa med LTH är utan tvekan gemenskapen och alla människor som du har möjlighet att lära känna under vistelsen på LTH. Du kommer inte bara läsa på en av Sveriges främsta lärosäten, du läser även i en riktig studentstad! Det är lite cheesy, men här finns faktiskt något för alla - så länge man vågar testa. Om det är något jag ångrar från studietiden så är det att jag inte passade på att utforska eller prova på mer spännande saker som Lund/LTH erbjuder.

Utbildningen ger dig arbete. Även om du inte hamnar med exakt det som du specialiserade dig på under utbildningen, så har du en sådan bred bas av kunskap att du inte kommer ha några större problem att finna jobb. Under utbildningen får du även möjlighet att träffa väldigt intressanta och kunniga personer som i alla fall jag inspirerades mycket av. Väldigt uppskattat är också att det längre in i utbildningen finns ett stort utbud av olika kurser, så att du kan välja det som du tycker är intressant (utnyttja denna möjlighet!).

Valet att studera till civilingenjör var mer en slump än ett aktivt val för mig. Nu i efterhand så är jag dock väldigt nöjd med min utbildning. Den har gett mig en bred kunskapsbas och verktyg att klara av alla möjliga problem som jag stöter på i arbetslivet. Idag, fem år efter examen, jobbar jag på Procera Networks - ett företag inom it/telekom branschen - där jag ansvarar för ett utvecklingsteam som skräddarsyr lösningar åt våra kunder. Praktiskt innebär det att jag planerar vilka projekt som vi ska jobba med, jag har kontakt med kunder, ansvarar för att teamet vet vad de ska göra och även en del programmering. Det jag trivs mest med mitt jobb är att jag ständigt får nya utmaningar och att det jag gör har betydelse för våra kunder världen över.

Om du vill ha en bred utbildning med en omväxlande och spännande arbetsmarknad så är Datateknik ett mycket bra val!