lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Ny student

Här hittar du det material som du behöver ha inför terminsstarten. Ännu mer information hittar du på Antagen 2017.

Programledningen hälsar välkommen

Vi är glada för förtroendet att du valt att påbörja dina studier till hög­skole­ingenjör vid LTH Ingenjörs­­högskolan vid Campus Helsing­borg. Självklart kom­­mer vi göra vårt yttersta för att till­­mötes­gå dina för­­vänt­ningar på en bra och konkurrens­kraftig ut­­bild­ning. Hög­skole­ingenjörs­utbildningen i datateknik är en ut­­bildning som ger dig titeln Bache­lor of Science in Engineering och öpp­­nar vägar ut i hela världen. Efterfrågan på ut­bil­dade hög­­skole­ingenjörer ökar ständigt, inte bara i Sverige utan även utomlands.

Datateknik är ett område i ständig för­änd­ring. Både under din utbildning och i ditt arbets­­liv kom­mer du att vara del­aktig i en spän­nande utveckling - en ut­veck­­ling av nya idéer, tek­ni­ker och oanade mö­jligheter!

Utbild­ningen ger dig goda tekniska kun­skaper vilket inne­­bär att du efter avslutad ut­bildning, genom din tekniska bredd och bransch­kunskap, kom­mer att vara pro­duk­tiv direkt och där­med mycket attrak­tiv på arbets­mark­na­den.

Vi är många som vill hälsa dig väl­kommen till Ingenjörshögskolan och som hoppas att du ska trivas. Av er­faren­­het vet vi att för de allra flesta är det en stor omställning att börja läsa vid en hög­­skola, vilket inne­bär ett ökat ansvar och högt tempo. Du kommer med andra ord att få arbeta mer än vad du kanske förväntar dig men i gen­gäld får du upp­leva en givande studietid med fin gemenskap, stort engagemang och stimu­le­rande arbets­upp­gifter. Lärare och övrig personal samt teknologer i högre årskurs, finns här som stöd för att under­lätta studie­arbetet. Tveka där­­för inte att ta kontakt med någon av oss om du undrar över något. Vi ser fram emot att få träffa dig.

Vi ses i augusti!

Christin Lindholm, programledare
Christian Nyberg, bitr programledare datateknik
Mats Lilja, bitr programledare elektroteknik
Ylva Oscarsson, utb samordnare/ studievägledare

Mottagningsdagarna 23-25 augusti

Uppropet äger rum onsdag 23 augusti kl 10.30 i sal U202, Universitetsplatsen 2, Campus Helsingborg. Glöm inte att tacka ja till din plats via antagning.se! Om du inte kan närvara på uppropet måste du anmäla det i förväg annars förlorar du din plats på utbild­ningen (mer information här till höger).

Efter uppropet blir du bjuden på lunch av LTHs studie- och karriärvägledning. Önskas särskild kost, var god meddela detta senast 20/8 till infohbg@kansli.lth.se.  

På eftermiddagen får du gå på din första föreläsning där du får veta mer om vad som egentligen händer i ditt huvud när du inhämtar ny kunskap. 

Därefter tar Ingenjörs­sektionen (studentkåren) hand om dig som vill delta i deras frivilliga aktiviteter.

Den 24-25 augusti är det introduktion till dina studier och ditt liv som student:

Under torsdagen får du vara med om team­bildning där du tränas i att arbeta i grupp un­der lätt­samma former samtidigt som du får chansen att lära känna dina kurs­kamrater. Du får också göra en rolig ellaboration så du känner dig hemma i laborationsmiljön.

På eftermiddagen blir det introduktion till ditt utbild­nings­program. Du får veta mer om hur programmet och kurserna ser ut.

Dagen efter, på fredagen, går du på en föreläsning med titeln: YTTRANDEFRIHETENS GRÄNSER – om diskriminering, attityder och bemötande.

På eftermiddagen blir det uppstart av EITA20 Datateknik, introduktionskurs, en kurs som kommer att löpa över hela höstterminen.

Fredagens aktiviteter ingår i Ing 0, din första Ing-dag av flera under utbildningen. Ing-dagarna behandlar ingenjörsrollen och ingenjörsmässighet.

För att du ska kunna ta dig fram i huset obehindrat, måste du har ett passerkort (LU-kort). Detta kort visar även att du har rätt att vistas i lokalerna och kan användas som id-kort på dina kommande tentor. Passerkortet hämtas ut på måndagen 28/8 enligt schemat.

Detaljschema över mottagningsdagarna hittar du överst på den här sidan.

Den första tiden

I vecka 35 startar övriga kurser. Lista över höstens kurser och kurslitteratur finns i högerspalten.

Länk till lässchema för hela höstterminen hittar du överst på den här sidan.

Under de första veckorna kommer du att komma i gång med studie- och karriär­planering - dels kommer du att bli inspirerad av LTHs pedagogiska konsult redan på uppropsdagen, dels kommer du att få börja lägga upp egna studiestrategier för din tid på programmet. Mer information om detta kommer du att få under mottagningsdagarna.

Redan under de första månaderna får du träffa dina SI-mentorer - studenter från högre årskurs. De kommer att finnas som stöd för dig i matematik under senare delen av höstterminen. SI står för samverkans­inlärning och bygger på att man pluggar och övar i mindre grupper.

Mer nyttig information hittar du i Din guide till LTH (se överst på sidan). Här kan du läsa om under­visningen och om läsårsindelningen och du hittar bostadstips samt information om ekonomi och studiemedel.

Glöm inte tacka ja till din plats! Se ditt antagningsbesked för mer information.

Förhinder att närvara på uppropet?

I juli får du ett antagningsbesked från UHR via SMS eller e-post (beroende på vad du angett i din ansökan). I antagningsbeskedet anges vilket datum du senast ska lämna svar till UHR om du vill ha den plats som erbjuds. Det är viktigt att du skickar in svaret i tid!

För att behålla din studieplats vid LTH måste du delta i uppropet för ditt program. Till uppropet tar du med dig ditt antagningsbesked och legitimation. Om du inte kan vara med på uppropet så måste du i förväg meddela detta till LTH. Gå in på kommer inte på uppropet för att meddela förhinder innan måndagen den 21 augusti kl.8 för antagna till Campus Lund och onsdagen den 23 augusti kl. 10.30 för antagna till Campus Helsingborg. För antagna till Riskhanteringsprogrammet gäller onsdagen den 23 augusti kl. 9.15 och för antagna till Livsmedelsteknisk högskoleutbildning är det måndagen den 28 augusti kl. 9.15. Du ska meddela vilken dag och tid du ansluter till dina studier. Mottagningsveckans aktiviteter är viktiga för att du ska få en bra studiestart när terminen börjar den 28 augusti. För senare studiestart än terminsstart 28 augusti kl. 8, krävs beslut av LTH:s Utbildningsavdelning, för kontakt använd e-postadressen antagningen@kansli.lth.se.

I det fall du inte kommer till uppropet, utan att ha meddelat förhinder, förlorar du din plats.

Reserv
Som reserv ska du inte komma till uppropet. Om du efter upprop har fått en plats så hör LTH:s antagningsavdelning av sig till dig.