lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Karriär

Christopher Svensson, IT-ansvarig, SOS Barnbyar, Stockholm

Vad gör du på jobbet?

Jag tillhör den digitala avdelningen där fem personer arbetar. Som IT-ansvarig är tempot högt; alla drar i en. Jag får ta mig an stort som smått, allt från att dra sladdar och programmera applikationer, till att träffa leverantörer och ta strategiska beslut.

På SOS Barnbyar har jag jobbat i två år. Tidigare arbetade jag ett par år som systemutvecklare på ATEA.

Vad är roligast med ditt jobb?

Att jag gör nytta. Teknik och IT är som bäst när det hjälper organisationer och människor att utvecklas. När tekniken kan skapa ett värde genom sin interaktion med människor, då trivs jag bäst med jobbet.

Dessutom ligger SOS Barnbyars verksamhet mig varmt om hjärtat då jag är adopterad. Det känns bra att kunna hjälpa en organisation att ge andra människor en chans i livet.

Vad har du fått med dig av utbildningen in i karriären?

Utbildningen gav mig en bred och stark grund att stå på. En bas som gjort mig flexibel i arbetslivet, något jag upplever efterfrågas mycket. Datateknik är helt rätt i tiden. Jag valde att bygga på min utbildning med en master i IT management. På så sätt har jag både fått en bred grund, och en specialisering, med mig ut i arbetslivet.