lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Karriär

Arbetsmarknaden behöver högskoleingenjörer

Framtiden för högskoleingenjörer ser ljus ut

Dataingenjörer har en bred arbetsmarknad och behövs idag inom många branscher såsom design, sjukvård, miljö, finans, energi, media, tillverkning och många fler. Det innebär att du kan arbeta i nästan vilken bransch som helst. Nya produkter och tjänster för olika typer av företag och branscher skapas ständigt. En ny trend är att kunderna själva mer och mer deltar i utvecklingen av produkter och tjänster som t ex via open source och Web 2.0 vilket skapar nya former av samverkan och nätverkskapande. En annan trend är att vi kommunicerar - chattar, bloggar, twittrar - mer och mer med varandra på olika sätt och med hjälp av olika tekniker. Det dyker ständigt upp nya sätt och möjligheter. Som dataingenjör har du definitivt fantastiska möjligheter att vara med och påverka utvecklingen och framtiden.

Specifikt för data/IT, säger Arbetsförmedlingen (feb-17)

"En tydlig gemensam nämnare för jobbtillväxten inom de områden med starkast sysselsättningsökning är den fortsatt goda aktiviteten i den inhemska ekonomin. Till detta kan läggas fortsatt omfattande behov av personal inom stora delar av offentligt finansierade funktioner – en effekt av att befolkningen växer i god takt. Bäst jobbtillväxt väntas inom området data/IT. Utvecklingen gynnar i stort sett samtliga typer av IT-specialister såsom olika kategorier av utvecklare, systemanalytiker och IT-arkitekter, testare och olika typer av IT-tekniker – yrkesgrupper som under lång tid varit eftertraktade på arbetsmarknaden."

Exempel på vad du kan arbeta som

  • Programmerare - Programmering, underhållsservice av databaser. Mjukvaruprogrammerare, mjukvara för inbyggda system. Realtidsprogrammerare.
  • Konstruktör/utvecklingsingenjör - Projektera, konstruera och programmera automationssystem. Testning, drifttagning. PLC-programmering.
  • Testingenjör - Testning av mjukvara, utveckla testverktyg, felsökning (letar efter buggar i programvara).
  • Drift- och underhållsingenjör - Underhåll av databassystem, support av nätverksprodukter, uppdatering av IT-system.
  • Projektledare- Planering och projektering, projektledning, kravspecificering, kundanpassning.
  • Systemutvecklare - Utveckling av övergripande system, skapa simuleringsplattformer och ledningssystem, designa överföringssystem för databaser, utveckla mjukvara, kravspecificering.
  • Embedded software-experter - Utveckla program för inbyggda processorer, t ex inom fordonsindustrin och medicinteknik.
  • IT-konsult - Programutvecklare, strategi/analys, testning, databasarbete, dokumentering, systemdesign, programmering, kundanpassade systemlösningar, användbarhet.
  • Försäljningsingenjör - säljare, kundsupport.
  • Utbildare inom IT-området.

Vad tjänar en högskoleingenjör? 

Branschföreningen Sveriges Ingenjörer rekommenderar nyexaminerade högskoleingenjörer att begära en ingångslön på lägst 29 600 kronor per månad + restids- och övertidsersättning (2016 års löneläge).

Medellönen 2015 för en högskoleingenjör var 40 850 kr för privatanställd, respektive 39 070 kr för offentligt anställd.

Vad arbetar före detta studenter med idag?

Christopher Svensson, IT-ansvarig, SOS Barnbyar, Stockholm

Vad gör du på jobbet?

Jag tillhör den digitala avdelningen där fem personer arbetar. Som IT-ansvarig är tempot högt; alla drar i en. Jag får ta mig an stort som smått, allt från att dra sladdar och programmera applikationer, till att träffa leverantörer och ta strategiska beslut.

På SOS Barnbyar har jag jobbat i två år. Tidigare arbetade jag ett par år som systemutvecklare på ATEA.

Vad är roligast med ditt jobb?

Att jag gör nytta. Teknik och IT är som bäst när det hjälper organisationer och människor att utvecklas. När tekniken kan skapa ett värde genom sin interaktion med människor, då trivs jag bäst med jobbet.

Dessutom ligger SOS Barnbyars verksamhet mig varmt om hjärtat då jag är adopterad. Det känns bra att kunna hjälpa en organisation att ge andra människor en chans i livet.

Vad har du fått med dig av utbildningen in i karriären?

Utbildningen gav mig en bred och stark grund att stå på. En bas som gjort mig flexibel i arbetslivet, något jag upplever efterfrågas mycket. Datateknik är helt rätt i tiden. Jag valde att bygga på min utbildning med en master i IT management. På så sätt har jag både fått en bred grund, och en specialisering, med mig ut i arbetslivet.

Tom Stevens, IT Konsult, Omegapoint i Malmö AB

Efter gymnasiet valde jag att vidareutbilda mig på Campus Helsingborg och läste då datateknik, detta för att det var en bred utbildning som kunde ge mig vägar till många olika IT branscher. Utbildningen lade en bra grund för mig att bygga vidare på och har hjälp mig i mitt nuvarande yrke.

Direkt efter tiden på Campus fick jag anställning som IT-Konsult på Omegapoint i Malmö AB som är ett företag specialiserat på webbutveckling. Idag sitter jag på vårt lilla Helsingborgskontor på Mindpark alldeles intill Campus och arbetar med ett flertal olika webbprojekt både inom C# ASP.NET och PHP.

Louann Cronqvist, Deputy Projectmanager, IKEA


För mig står LTH för en välrenommerad högskola med hög status i företagsbranchen. Den drivs med tydliga mål och flexibilitet där studenterna går ut med hög kompetens inom sitt valda område. Detta var för mig otroligt viktigt när jag sen skulle söka jobb då IT-branchen varit nere i en rejäl svacka och kraven på nyanställda antagligen skulle bli relativt höga de kommande åren.

Jag hade ett tidigt mål redan när jag sökte min LTH-utbildning. Jag ville arbeta som projektledare, helst på IKEA IT. Det har gått 5 år sen jag bytte ingången till Campus till ingången något söderut till IKEA IT. Idag arbetar jag på IKEA IT som aktivitetsledare för en förstudie och ett mindre komplext projekt samt som deputy projektledare där vi ska byta ut ett Business Intelligence-verktyg mot ett annat för tusentals användare. Vägen dit har gått via omedelbar anställning efter studierna hos Sigma i Helsingborg, som konsult för IKEA IT som systemutvecklare, till IKEA-anställd som produktansvarig och deputy application manager. Jag stormtrivs och vet idag att LTH var helt rätt väg för att komma hit.