lunduniversity.lu.se

Utbildningen

Det finns en stor efterfrågan på högskoleingenjörer inom datateknikområdet. Datateknik (180 hp) är en bred datautbildning vilket efterfrågas av arbetsgivarna. Utbildningen har mycket goda kontakter med det lokala näringslivet, och är förberedande inför kommande yrkesliv genom träning i olika projekt- och kravhanteringsmetoder.

Datateknik är ett område i ständig förändring. Du kommer både under din utbildning och i ditt arbetsliv vara delaktig i denna spännande utveckling - en utveckling av nya idéer, tekniker och oanade möjligheter! Datateknikutbildningen ger dig goda tekniska kunskaper vilket innebär att du efter avslutad utbildning kommer genom din tekniska bredd och branschkunskap vara produktiv direkt och därmed mycket attraktiv på arbetsmarknaden.

Datateknikutbildningen handlar om datorsystem, både programvara och hårdvara samt de tekniska gränssnitten mot den miljö i vilken datorsystemen skall verka. Utbildningen i datateknik präglas av ett ingenjörsmässigt arbetssätt och ger dig en bred teoretisk kunskapsbas inom datateknikområdet. För att verklighetsförankra och ge dig färdigheter kopplas denna kunskap under utbildningen till praktiska uppgifter, projekt och problemlösning.

Att arbeta som dataingenjör innebär att man kan arbeta inom hela fältet mellan teknik och människa. Ett datorsystem är sällan en isolerad del, utan finns i samverkan med människor och andra system. Tekniken håller på att få en allt större betydelse för hur vi lever våra liv; tänk bara på allt vi idag utför med hjälp av en mobiltelefon. 

Vi kan och kommer också att kunna t ex styra olika saker via trådlös kommunikation så som hushållsmaskiner, betalningar, bilar mm. Denna utveckling kommer att innebära ett allt större ansvar hos ingenjören som måste kunna anpassa tekniken till det samhälle vi lever i. Detta är en av de stora utmaningarna och det som gör ingenjörsyrket till ett framtidsyrke.

Som student i datateknik kan du både under din utbildning och i ditt arbetsliv vara delaktig i denna spännande utveckling - en utveckling av nya idéer, tekniker och oanade möjligheter!

Fortsatt utbildning

Efter avklarad högskoleingenjörsutbildning har du möjlighet till fortsatta studier till civilingenjör i datateknik vid LTH i Lund.

Examensbenämning

Högskoleingenjör i Datateknik

Bachelor of Science in Engineering, Computer Science and Engineering

LTH Ingenjörshögskolan i Helsingborg

LTH finns inte bara i Lund. Om du studerar till högskoleingenjör är din utbildningstid förlagd till LTH Ingenjörshögskolan i Helsingborg, som hittas på Lunds universitet Campus Helsingborg.

Campus Helsingborg är en lärplats för många olika utbildningar där LTH Ingenjörshögskolan är en central del av verksamheten. På Campus Helsingborg finns ungefär 200 medarbetare och mer än 4000 studenter.

Läs mer om LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

Läs mer om Campus Helsingborg

Vill du veta mer om studier och studentliv vid LTH?

Ansökan och behörighet

Ansökan

Ansökningsperioden för hösten 2018 pågår 15 mars-16 april.

Anmälan och antagning - steg för steg på lu.se

Förkunskapskrav

Du är behörig att söka till utbildningsprogrammet om du uppfyller kraven för grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet för det program du söker. 

Mer om grundläggande behörighet på antagning.se

Mer om särskilda behörighetskrav på LTH:s utbildningar

Antagningsstatistik

Antal sökande, antal antagna och antagningspoäng till utbildningen.

Antagningsstatistik för LTH

Antagningspoäng för hela Lunds universitet

Antagning, behörighet

Läs mer om antagning, meritpoäng, områdeskurser, urval.

Antagning och behörighet LTH

Har du inte rätt behörighet? 

Tekniskt basår vänder sig till dig som saknar den särskilda behörigheten för att läsa på teknisk högskola. Godkänt Tekniskt basår ger platsgaranti till valfri högskoleingenjörsutbildning vid LTH, samt behörighet att söka till brandingenjörs- och civilingenjörsutbildningar.

Tekniskt basår