lunduniversity.lu.se

Utbildningen

Det finns en stor efterfrågan på högskoleingenjörer inom datateknikområdet. Datateknik (180 hp) är en bred datautbildning vilket efterfrågas av arbetsgivarna. Utbildningen har mycket goda kontakter med det lokala näringslivet, och är förberedande inför kommande yrkesliv genom träning i olika projekt- och kravhanteringsmetoder.

Datateknik är ett område i ständig förändring. Du kommer både under din utbildning och i ditt arbetsliv vara delaktig i denna spännande utveckling - en utveckling av nya idéer, tekniker och oanade möjligheter! Datateknikutbildningen ger dig goda tekniska kunskaper vilket innebär att du efter avslutad utbildning kommer genom din tekniska bredd och branschkunskap vara produktiv direkt och därmed mycket attraktiv på arbetsmarknaden.

Datateknikutbildningen handlar om datorsystem, både programvara och hårdvara samt de tekniska gränssnitten mot den miljö i vilken datorsystemen skall verka. Utbildningen i datateknik präglas av ett ingenjörsmässigt arbetssätt och ger dig en bred teoretisk kunskapsbas inom datateknikområdet. För att verklighetsförankra och ge dig färdigheter kopplas denna kunskap under utbildningen till praktiska uppgifter, projekt och problemlösning.

Att arbeta som dataingenjör innebär att man kan arbeta inom hela fältet mellan teknik och människa. Ett datorsystem är sällan en isolerad del, utan finns i samverkan med människor och andra system. Tekniken håller på att få en allt större betydelse för hur vi lever våra liv; tänk bara på allt vi idag utför med hjälp av en mobiltelefon. 

Vi kan och kommer också att kunna t ex styra olika saker via trådlös kommunikation så som hushållsmaskiner, betalningar, bilar mm. Denna utveckling kommer att innebära ett allt större ansvar hos ingenjören som måste kunna anpassa tekniken till det samhälle vi lever i. Detta är en av de stora utmaningarna och det som gör ingenjörsyrket till ett framtidsyrke.

Som student i datateknik kan du både under din utbildning och i ditt arbetsliv vara delaktig i denna spännande utveckling - en utveckling av nya idéer, tekniker och oanade möjligheter!

Fortsatt utbildning

Efter avklarad högskoleingenjörsutbildning har du möjlighet till fortsatta studier till civilingenjör i datateknik vid LTH i Lund.

Framtiden

Dataingenjörer har en bred arbetsmarknad och behövs idag inom många branscher såsom design, sjukvård, miljö, finans, energi, media, tillverkning och många fler. Det innebär att du kan arbeta i nästan vilken bransch som helst. Nya produkter och tjänster för olika typer av företag och branscher skapas ständigt. En ny trend är att kunderna själva mer och mer deltar i utvecklingen av produkter och tjänster som t ex via open source och Web 2.0 vilket skapar nya former av samverkan och nätverkskapande. En annan trend är att vi kommunicerar - chattar, bloggar, twittrar - mer och mer med varandra på olika sätt och med hjälp av olika tekniker. Det dyker ständigt upp nya sätt och möjligheter. Som dataingenjör har du definitivt fantastiska möjligheter att vara med och påverka utvecklingen och framtiden.

Specifikt för data/IT, säger Arbetsförmedlingen (feb-17)

"En tydlig gemensam nämnare för jobbtillväxten inom de områden med starkast sysselsättningsökning är den fortsatt goda aktiviteten i den inhemska ekonomin. Till detta kan läggas fortsatt omfattande behov av personal inom stora delar av offentligt finansierade funktioner – en effekt av att befolkningen växer i god takt. Bäst jobbtillväxt väntas inom området data/IT. Utvecklingen gynnar i stort sett samtliga typer av IT-specialister såsom olika kategorier av utvecklare, systemanalytiker och IT-arkitekter, testare och olika typer av IT-tekniker – yrkesgrupper som under lång tid varit eftertraktade på arbetsmarknaden."

Exempel på vad du kan arbeta som

  • Programmerare - Programmering, underhållsservice av databaser. Mjukvaruprogrammerare, mjukvara för inbyggda system. Realtidsprogrammerare.
  • Konstruktör/utvecklingsingenjör - Projektera, konstruera och programmera automationssystem. Testning, drifttagning. PLC-programmering.
  • Testingenjör - Testning av mjukvara, utveckla testverktyg, felsökning (letar efter buggar i programvara).
  • Drift- och underhållsingenjör - Underhåll av databassystem, support av nätverksprodukter, uppdatering av IT-system.
  • Projektledare- Planering och projektering, projektledning, kravspecificering, kundanpassning.
  • Systemutvecklare - Utveckling av övergripande system, skapa simuleringsplattformer och ledningssystem, designa överföringssystem för databaser, utveckla mjukvara, kravspecificering.
  • Embedded software-experter - Utveckla program för inbyggda processorer, t ex inom fordonsindustrin och medicinteknik.
  • IT-konsult - Programutvecklare, strategi/analys, testning, databasarbete, dokumentering, systemdesign, programmering, kundanpassade systemlösningar, användbarhet.
  • Försäljningsingenjör - säljare, kundsupport.
  • Utbildare inom IT-området.

Vad tjänar en högskoleingenjör? 

Branschföreningen Sveriges Ingenjörer rekommenderar nyexaminerade högskoleingenjörer att begära en ingångslön på lägst 29 600 kronor per månad + restids- och övertidsersättning (2016 års löneläge).

Medellönen 2015 för en högskoleingenjör var 40 850 kr för privatanställd, respektive 39 070 kr för offentligt anställd.

Kurser och upplägg

Det första året ger kunskap om de grundläggande byggstenarna i datorn: digitalteknik, datorteknik, inledande datorkommunikation, programmering samt basfärdigheter i matematik.

Det andra året ägnas åt projektarbete och programmets profilämnen: datorsystem, databaser, tele- och datorkommunikation samt gränssnittsteknik. Det tredje året innehåller fördjupningskurser, projekt med introduktion till idéutveckling och kravhantering samt examensarbete. Utveckling av datorbaserade system är oftast en uppgift för projektgrupper av olika storlek. Därför är projektarbete en central del av utbildningen. Under andra och tredje året bedrivs projekten i större grupper.

Vi tycker kontakten med näringslivet är mycket viktig, vilket innebär att du som student får inblick i arbetslivet genom studiebesök, gästföreläsare från näringslivet och projektarbete med företag som kunder.

I läro- och timplanen för programmet kan du hitta detaljerad information om kurserna. Klicka på "KS" för att se kursplanen.

Projekt

Ute i arbetslivet är utveckling av datorbaserade system oftast en uppgift för projektgrupper av olika storlek. Därför är projektarbeten en central del av utbildningen. Under andra och tredje året bedrivs projekten i större grupper.

I tredje årskursen genomförs projekt tillsammans med företag. Här är några projekt som tidigare studenter arbetat med.

DISA

DISA är ett företag inom maskinbranschen och levererar både maskiner och service till kunder över hela världen. Idag skickas servicetekniker ut till kunderna för att lösa problem och serva företagets maskiner. 

Ett problem för DISA är när maskinerna hos deras kunder går sönder och står still så länge att det påverkar produktionen. För att utöka sina tjänster åt kunderna, har DISA påbörjat ett projekt som ska leda till minimering av denna stilleståndstid hos sina kunder.

Projektet har lett till att maskinerna nu övervakas genom regelbundna samplingar av maskinparametrar. Dessa maskinparametrar skickas till DISA för analys, där man kan få en tidig varning för eventuella slitagedelsbyten och för att bestämma tider för förebyggande underhåll. Detta kommer att minska risken för långa stillestånd för reparationer.

För DISA:s del innebär det även mindre resekostnader för serviceteknikerna, då en del mindre problem kan lösas genom analys på distans.

Företagets målsättning är att kunna övervaka maskinerna över Internet för att kunna ge sina kunder en bättre service och också kunna minska resandet för serviceteknikerna vilket blir både tidsbesparande, kostnadseffektivt och miljöbesparande. Det är den projektuppgift som våra studenter arbetat med - att skapa ett sammanhängande informationssystem, så man kan från huvudkontoret kan övervaka och ge service över hela världen.

Det blev ett lyckat projekt där studenterna som deltog kommer att få vara med vid test ute hos kund utomlands. Projektet har lett vidare till tre examensarbeten på företaget.

Embedded artists

NXP har introducerat en ny processor på marknaden, LPC3152. Processorn är lämplig för batteridrivna applikationer och har stor beräkningskraft. Den har elektronik för batteriladdning och analoga ingångar.

Projektuppgiften för våra studenter var att bygga en batteridriven blodtrycksmätare som kan kommunicera resultat i grafisk form.

Bring

Bring SCM är 3PL-företag (tredje-parts-logistik) vars verksamhet är att ta hand om inköp, transporter och lagerföring av kundernas försörjningskedjor. De sköter bland annat IKEA:s hela försörjningskedja av livsmedel över hela världen.

Projektet gick ut på att göra en programvaravara som automatiserar en EDI-överföring (Electronic Data Interchange) från XML till EDIFact-standarden PRICAT. EDI är en teknik som gör det möjligt att skicka t ex inköpsorder, leveransbesked och fakturor automatiskt mellan kund och leverantör. Eftersom det finns en uppsjö av olika standarder vilka inte är 100% kompatibla med varandra, blir det ofta fel just i denna del av kedjan. Den nya programvaran ska minska risken för fel.

Ytterligare projekt (pdf)

Examensbenämning

Högskoleingenjör i Datateknik

Bachelor of Science in Engineering, Computer Science and Engineering

LTH Ingenjörshögskolan i Helsingborg

LTH finns inte bara i Lund. Om du studerar till högskoleingenjör är din utbildningstid förlagd till LTH Ingenjörshögskolan i Helsingborg, som hittas på Lunds universitet Campus Helsingborg.

Campus Helsingborg är en lärplats för många olika utbildningar där LTH Ingenjörshögskolan är en central del av verksamheten. På Campus Helsingborg finns ungefär 200 medarbetare och mer än 4000 studenter.

Läs mer om LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

Läs mer om Campus Helsingborg

Vill du veta mer om studier och studentliv vid LTH?

Ansökan och behörighet

Ansökan

Ansökningsperioden för hösten 2018 pågår 15 mars-16 april.

Anmälan och antagning - steg för steg på lu.se

Förkunskapskrav

Du är behörig att söka till utbildningsprogrammet om du uppfyller kraven för grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet för det program du söker. 

Mer om grundläggande behörighet på antagning.se

Mer om särskilda behörighetskrav på LTH:s utbildningar

Antagningsstatistik

Antal sökande, antal antagna och antagningspoäng till utbildningen.

Antagningsstatistik för LTH

Antagningspoäng för hela Lunds universitet

Antagning, behörighet

Läs mer om antagning, meritpoäng, områdeskurser, urval.

Antagning och behörighet LTH

Har du inte rätt behörighet? 

Tekniskt basår vänder sig till dig som saknar den särskilda behörigheten för att läsa på teknisk högskola. Godkänt Tekniskt basår ger platsgaranti till valfri högskoleingenjörsutbildning vid LTH, samt behörighet att söka till brandingenjörs- och civilingenjörsutbildningar.

Tekniskt basår