lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Studentintervjuer

Erik Lindstén

Jag valde att utbilda mig till byggnadsingenjör med inriktning arkitektur. Valet av skola föll på LTH då det är en välrenommerad skola med en hög lägsta nivå. Utbildningen på LTH öppnar många dörrar till vidare studier på mastersnivå antingen i Sverige eller utomlands.

Utbildningarna som jag valde mellan var byggnadsingenjör eller civilingenjör och valet föll på byggnadsingenjör eftersom man då får sin Bachelor efter tre års studier och kan därefter välja att fortsätta studera eller bege sig ut i arbetslivet.

Efter både praktik på ett arkitektkontor samt i produktionen känner jag att utbildningen och kurserna som ges är relevanta samt ger en god grund för fortsatt lärande inom branschen.  Engagemanget, kompetensen hos föreläsarna är hög, då de kan förmedla och kombinera det teoretiska med det praktiska i branschen. 

Zbyszek Packowski

Det bästa med LTH är dess storlek skulle jag säga. Med andra ord att det är ett känt universitet/högskola som många känner till och därav blir det en intressant studieplats med väldigt många blandade kulturer. Detta ger även oss studenter möjligheten till att få en väldigt härlig gemenskap med alla möjliga människor.

Det bästa med min utbildning skulle jag nog säga är kunskapen hos föreläsare och lärare. Jag valde först och främst att plugga vidare för att jag ville utveckla mina kunskaper inom området då jag är snickare från början och pluggar nu på Byggteknik med Arkitektur. Eftersom jag inte såg mig själv som en som ville jobba som snickare i resten av mitt liv så jag sökte till högskolan istället. Det har nu visat sig vara precis det jag vill göra så det verkar som om jag gjorde rätt val.

Josefine Schedvin

Det jag gillar med LTH är att det är erkänt inte bara i Sverige utan att LTH också har kontakter utomlands. I och med att jag pluggar högskoleingenjör på Campus Helsingborg men ändå är knuten till LTH så har jag också möjligheten att studera vidare till civilingenjör inom mitt område om jag så önskar.

Efter mycket velande fram och tillbaka kring vad jag tänkt plugga så bestämde jag mig för att söka till LTHs högskoleingenjörsutbildning med inriktning bygg och arkitektur. Anledningen var att jag hade insett att jag alltid fascinerats av stora och ståtliga byggnader och att jag kanske kunde kombinera nyttan med nöjet och utbilda mig inom området. Jag har fått intrycket att man som ingenjör är rätt allsidig och att behovet av ingenjörer alltid finns. Dessutom har det på senare tid kommit till allt fler och fler tjejer vilket jag uppfattat som väldigt positivt inom byggbranschen!

Det känns som jag valt en bra utbildning att stå på när jag sedan ska ut i arbetslivet. Möjligheterna för vad som händer sen är oändliga! 

Filip Sjöström

Jag har nu snart bara en termin kvar av min utbildning och jag tycker jag hamnat väldigt rätt! Vi håller på med de avslutande projektkurserna i åk 3 där vi får tillämpa de kunskaper vi lärt oss innan på ett ”skarpt” byggprojekt i Helsingborg. Vi handleds av externt verksamma arkitekter och ingenjörer och man känner verkligen att det ska bli toppenintressant att börja jobba ute efter det här.

Jag gillar verkligen programmets koppling till arbetslivet ute i olika former. Själv har jag en hel del egen erfarenhet från byggarbetsplatser så jag vet hur viktigt det är att kombinera allt pluggande med hur det fungerar ute i arbetslivet. Om jag skulle önska något så är det ytterligare fler sådana här inslag i utbildningen. Eftersom jag själv arbetar för oss studenter i olika sammanhang så vet jag hur uppskattad vår arbetsmarknadsdag MässING är för att få kontakter i näringslivet.

Som avslutning på min utbildning vill jag nu knyta ihop mina två stora intressen inom bygg: arkitektur och datamodellering. Jag planerar att göra mitt examensarbete på ett arkitektkontor i Malmö och jag vill det ska handla om BIM (byggnadsinformationsmodellering) i någon form.