lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Porträtt

Ali – siktar på att bli en engagerad platschef

Idag efterfrågas det högskoleingenjörer inom de flesta branscher i samhället. Här är steget från examen till arbetslivet kort och du får en utbildning i en stad där företag och organisationer är mycket engagerade din framtid. Ali Abdulhamid, läser ett av LTH:s högskoleingenjörsprogram inom Byggteknik.

– Jag vill gärna jobba som platschef på ett större byggföretag och vara ute på byggarbetsplatser där det händer mycket, säger han.

Ali läser nu sitt sista år på utbildningen. Han alltid haft ett stort intresse för matematik och förutom att studera till högskoleingenjör vid LTH arbetar han extra som studiecoach. Matematiken har han också haft stor nytta av under ingenjörsutbildningen i byggteknik med arkitektur.

Under första året på utbildningen lär sig studenterna grunderna i byggnadsteknik och arkitektur. Med dagens teknik görs det mesta digitalt, men i början får de lära sig att rita en byggnad för hand med papper, penna och linjal.

– En arkitekt lärde oss att göra skalenliga ritningar av en stuga och tränade oss i att skissa tredimensionellt. När jag skissar för hand är det viktigt att allt blir rätt på millimetern, säger Ali.

Men studenterna använder också programmen AutoCAD, Autodesk Revit och SketchUp, som är de digitala designverktyg som används i arbetslivet.

– Det är förstås mycket lättare att använda datorn än att skissa för hand. Där kan du rita i skala 1:1 och sedan konverterar datorn ritningen till rätt skala.

Andra året fokuserar utbildningen på byggnadsfysik, berättar Ali Abdulhamid. Läraren lägger mycket tid på att prata om fukt, eftersom det är något som ofta ställer till problem i byggnader.

-I byggnadsfysik har vi den bästa läraren jag har haft. Han gör ämnet kul och visar många bilder och praktiska exempel. Under hela utbildningen har vi gästföreläsare från byggföretag som Skanska, Peab och NCC, till exempel en ljudexpert när vi läser byggnadsfysik – det är mycket bra.

En annan kurs som studenterna läser är byggnadskonstruktion. Det är viktigt att de får kunskap i hur laster fördelar sig i byggnaden med hänsyn till exempelvis vind och snö, antalet våningar och hur många människor som vistas i byggnaden.

Sista året på utbildningen  består av projektkurser som ger träning i hur byggprojekt drivs i verkligheten, berättar Ali Abdulhamid. Vi får ta kontakt med myndigheter och får sina bygglovsansökningar bedömda av en yrkesperson på Fastighetsförvaltningen.

– Projektkurserna är grunden till jobbet som vi ska göra sedan. Vi går igenom hela processen från ansökan om bygglov till ritningar, 3D-modeller, beräkning av kostnader och besiktning av den färdiga byggnaden, säger han.

Något Ali Abdulhamid har uppskattat mycket under utbildningen är att studentgruppen består av så många olika åldrar och bakgrunder. En av hans vänner har redan fått en anställning och studerar parallellt med jobbet.

– Jag är intresserad av att jobba på NCC, det är ett stort företag med bred verksamhet. Efter utbildningen finns det många olika jobbmöjligheter, men jag vill gärna jobba som platschef och vara ute på byggarbetsplatsen där det händer mycket praktiskt.

Josefine Schedvin

Det jag gillar med LTH är att det är erkänt inte bara i Sverige utan att LTH också har kontakter utomlands. I och med att jag pluggar högskoleingenjör på Campus Helsingborg men ändå är knuten till LTH så har jag också möjligheten att studera vidare till civilingenjör inom mitt område om jag så önskar.

Efter mycket velande fram och tillbaka kring vad jag tänkt plugga så bestämde jag mig för att söka till LTHs högskoleingenjörsutbildning med inriktning bygg och arkitektur. Anledningen var att jag hade insett att jag alltid fascinerats av stora och ståtliga byggnader och att jag kanske kunde kombinera nyttan med nöjet och utbilda mig inom området. Jag har fått intrycket att man som ingenjör är rätt allsidig och att behovet av ingenjörer alltid finns. Dessutom har det på senare tid kommit till allt fler och fler tjejer vilket jag uppfattat som väldigt positivt inom byggbranschen!

Det känns som jag valt en bra utbildning att stå på när jag sedan ska ut i arbetslivet. Möjligheterna för vad som händer sen är oändliga!