Byggteknik med arkitektur

180 högskolepoäng  •  3 år  •  Högskoleingenjörsexamen

Möt David Erlandsson

Vi har ofta gästföreläsare från branschen som ger oss inspiration och visar att det finns många olika alternativ efter avklarad utbildning, vilket jag tycker känns väldigt befriande.

David Erlandsson

David Erlandsson läser just nu LTH:s högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur. Valet av utbildning var självklart för David, tack vare hans stora intresse för husbyggnadsteknik och arkitektur.

Det bästa med utbildning tycker jag är att den är ganska bred. Man kan tycka att byggteknik med arkitektur låter väldigt enspårigt och nischad mot en enda sak, men man stöter ständigt på nya vägar man kan gå efter avklarad utbildning. Vi har ofta gästföreläsare från branschen som ger oss inspiration och visar att det finns många olika alternativ efter avklarad utbildning, vilket jag tycker känns väldigt befriande.

De kurser jag tycker är roligast i utbildningen är då jag får dra nytta av mina matematiska kunskaper och de kurser som innebär lite mer kreativitet skapande. I framtiden vill jag jobba som konsult, och ser mig själv specialisera mig inom något ämne, gärna med 3D-modellering och byggnadskonstruktion.

Att studera på Lunds universitet och LTH innefattar allt vad man kan önska sig av studentlivet. Då vår utbildning är förlagd på Campus Helsingborg, finns möjligheten att kunna ta del av studentlivet där också. Det som jag tycker är bra med studentlivet är att man kan engagera sig i sina fritidsintressen, vilket jag tycker ger nyttig stimulans från studierna. Man får en chans att testa på helt nya saker vilket jag tycker utvecklat mig som individ. Personligen har jag varit engagerad som vice köksmästare i ING-sektionens sexmästeri, som är en del av teknologkåren, varit med i postproduktionen av Lundakarnevalsfilmen nu i våras och för tillfället går jag på simträning med Teknologkårens IF. Många blandade aktiviteter, men det är också det som är det fina med studentlivet.

Till framtida sökare vill jag tipsa om att aldrig ge upp. Det kan kännas väldigt tufft ibland och man känner att man har mycket att göra. Man kan också ibland känna att man inte förstår, och det är okej, men ge dig själv den tid du behöver för att lära dig och gör ditt bästa, det kommer man väldigt långt på och glöm inte att samtidigt ha kul.

Läs hela berättelsen 
Göm berättelsen 

Möt Idha Wänglund

Det bästa med utbildningen är att den är inriktad på husbyggnad, men att det fortfarande är en relativt bred utbildning.

Idha Wänglund

Studenten Idha Wänglunds stora intresse för utveckling och skapande var det som gjorde att hon valde att söka sig till LTH:s Högskoleingenjörsutbildning i Byggteknik med arkitektur.

– Det bästa med utbildningen är att den är inriktad på husbyggnad, men att det fortfarande är en relativt bred utbildning. När jag är färdig har jag fortfarande en mängd olika valmöjligheter kring vad jag vill bli, samt att utbildningen erbjuder en bra kombination av kurser som även är relevanta för framtiden.

Under studietiden finns det en mängd olika saker att engagera sig i som student.

– Jag tycker att studentlivet i Helsingborg är jätteroligt. Jag tycker om den här familjära känslan som vi har här i Helsingborg. Sedan är vi såklart alltid välkomna att vara delaktiga av studentlivet i Lund om vi önskar det.

När det kommer till framtiden så har Idha ännu inte bestämt sig helt vad hon skulle vilja göra efter sin examen.

– Jag velar fram och tillbaka mellan att gå ut i produktionen eller sätta mig på kontor. Jag har inte heller bestämt mig för om jag vill arbeta på beställarsidan eller i produktionen. Men jag tror att jag kanske till en början kommer att gå ut i produktionen som kanske arbetsledare för att skapa mig en ännu mer praktisk erfarenhet, innan jag bestämmer mig för om jag vill sätta mig på kontor som konstruktör eller något liknande.

Idhas bästa tips till framtida studenter är att om det går att besöka universitetet eller högskolan där utbildningen finns.

– Det kan vara rätt skönt att skapa sig en bild av hur det ser ut och om det är en miljö man kan tänka sig att trivas i. Dessutom är det ett jättebra tillfälle att kunna fråga de studenter som läser den utbildningen vad de själva tycker. Jag tycker även att man ska ha i åtanke att det är viktigt att fråga om det är något man inte förstår. Att läsa på universitet skiljer sig mycket gentemot gymnasiet då vi inte har en lika nära relation med lärare och föreläsare. Ta tillfället i akt att fråga om det är något du inte förstår, du är garanterat inte ensam.

Läs hela berättelsen 
Göm berättelsen 

Möt Ali Abdulhamid

Efter utbildningen finns det många olika jobbmöjligheter, men jag vill gärna jobba som platschef och vara ute på byggarbetsplatsen där det händer mycket praktiskt.

Ali Abdulhamid

Idag efterfrågas det högskoleingenjörer inom de flesta branscher i samhället. Här är steget från examen till arbetslivet kort och du får en utbildning i en stad där företag och organisationer är mycket engagerade din framtid.

Ali Abdulhamid, läser ett av LTH:s högskoleingenjörsprogram inom Byggteknik.

– Jag vill gärna jobba som platschef på ett större byggföretag och vara ute på byggarbetsplatser där det händer mycket, säger han. Ali läser nu sitt sista år på utbildningen. Han alltid haft ett stort intresse för matematik och förutom att studera till högskoleingenjör vid LTH arbetar han extra som studiecoach.

Matematiken har han också haft stor nytta av under ingenjörsutbildningen i byggteknik med arkitektur. Under första året på utbildningen lär sig studenterna grunderna i byggnadsteknik och arkitektur. Med dagens teknik görs det mesta digitalt, men i början får de lära sig att rita en byggnad för hand med papper, penna och linjal.

– En arkitekt lärde oss att göra skalenliga ritningar av en stuga och tränade oss i att skissa tredimensionellt. När jag skissar för hand är det viktigt att allt blir rätt på millimetern, säger Ali.

Men studenterna använder också programmen AutoCAD, Autodesk Revit och SketchUp, som är de digitala designverktyg som används i arbetslivet.

– Det är förstås mycket lättare att använda datorn än att skissa för hand. Där kan du rita i skala 1:1 och sedan konverterar datorn ritningen till rätt skala. Andra året fokuserar utbildningen på byggnadsfysik, berättar Ali Abdulhamid.

Läraren lägger mycket tid på att prata om fukt, eftersom det är något som ofta ställer till problem i byggnader.

– I byggnadsfysik har vi den bästa läraren jag har haft. Han gör ämnet kul och visar många bilder och praktiska exempel. Under hela utbildningen har vi gästföreläsare från byggföretag som Skanska, Peab och NCC, till exempel en ljudexpert när vi läser byggnadsfysik – det är mycket bra.

En annan kurs som studenterna läser är byggnadskonstruktion. Det är viktigt att de får kunskap i hur laster fördelar sig i byggnaden med hänsyn till exempelvis vind och snö, antalet våningar och hur många människor som vistas i byggnaden.

Sista året på utbildningen består av projektkurser som ger träning i hur byggprojekt drivs i verkligheten, berättar Ali Abdulhamid.

– Vi får ta kontakt med myndigheter och får sina bygglovsansökningar bedömda av en yrkesperson på Fastighetsförvaltningen. Projektkurserna är grunden till jobbet som vi ska göra sedan. Vi går igenom hela processen från ansökan om bygglov till ritningar, 3D-modeller, beräkning av kostnader och besiktning av den färdiga byggnaden, säger han.

Något Ali Abdulhamid har uppskattat mycket under utbildningen är att studentgruppen består av så många olika åldrar och bakgrunder. En av hans vänner har redan fått en anställning och studerar parallellt med jobbet.

– Jag är intresserad av att jobba på NCC, det är ett stort företag med bred verksamhet. Efter utbildningen finns det många olika jobbmöjligheter, men jag vill gärna jobba som platschef och vara ute på byggarbetsplatsen där det händer mycket praktiskt.

Läs hela berättelsen 
Göm berättelsen 

Möt Erik Lundin

En stor fördel med att plugga på LTH är att det finns flera möjligheter att vidareutvecklas och läsa vidare efter examen.

Erik Lundin

Intresset för byggnader och arkitektur började tidigt för Erik Lundin, och redan i tonåren praktiserade han på en arkitektbyrå. Intresset växte sig ännu större när han efter gymnasiet ville utbilda sig till ingenjör inom området och där utbildningen Byggteknik med arkitektur kändes som det självklara valet.

Under utbildningens gång växte ett intresse för samhällsbyggnad och för hållbara byggnader, vilket gjorde att han efter examen från Byggteknik med arkitektur, valde att plugga vidare till civilingenjör inom Väg-och vattenbyggnad på LTH.

- En stor fördel med att plugga på LTH är att det finns flera möjligheter att vidareutvecklas och läsa vidare efter examen. Eftersom jag hade läst till byggnadsingenjör kunde jag tillgodoräkna mig mina kurser från utbildningen och därmed läsa de två och ett halvt sista åren på Väg- och vattenbyggnad. Under de två sista åren väljer man en inriktning inom utbildningen. Jag har valt att specialisera mig inom Byggproduktion och förvaltning.

Erik närmar sig idag slutet på Väg- och vattenbyggnad och skriver just nu sitt avslutande examensarbete. Parallellt med utbildning arbetar han två dagar i veckan på företaget Serneke som entreprenadingenjör.

- Jag har tidigare arbetat på Serneke under två somrar som biträdande arbetsledare på ett bostadsprojekt. I våras fick jag frågan från min chef om jag ville börja arbeta som entreprenadingenjör till hösten - vilket jag tackade ja till!

- Rollen som entreprenadingenjör är väldigt bred med olika typer av administrativa uppgifter. Jag är verksam på Sernekes kontor i Helsingborg och är involverad i ett nybyggnadsprojekt av ett kontorshus i Oceanhamnen. Jag fungerar som ett projektstöd åt projektledare, platschef och arbetschef, där arbetsuppgifterna varierar beroende på vilket skede projektet befinner sig i.

Arbetsuppgifter kan bland annat vara att arbeta med kalkyler, certifieringar, planering och produktionsförberedelser, anbudsutvärdering samt hantera inköp.

Att arbeta parallellt med studierna är något Erik ser som en fördel. Men det är viktigt att fokus ligger på en sak i taget menar Erik.

- När jag är på jobbet så fokuserar jag på mina arbetsuppgifter och vice versa med studierna. Att arbeta i en roll som ligger i linje med utbildningen skapar en bredare förståelse för kurserna som jag har läst och läser, det gör det också lättare att dra kopplingar mellan branschen och utbildningen. Det utvecklar även mina kompetenser samtidigt som det ger en praktisk erfarenhet av arbetslivet.

Eriks råd till blivande studenter är att vara med från början med plugget för det drar igång direkt. Men även att försöka ta tillvara på universitetstiden, för den går snabbt!

- Det är en väldigt rolig tid med mycket aktiviteter där man lär känna studenter från hela Sverige. Ett annat bra tips är att utnyttja arbetsmarknadsdagar, företagsträffar och lunchföreläsningar som med jämna mellanrum anordnas på skolan. Här ges chansen att nätverka med företag och deras representanter för att få en bild av vad de arbetar med. Genom dessa möten kan man hitta sitt intresseområde samt bygga upp ett eget nätverk med kontakter inom branschen.

Läs hela berättelsen 
Göm berättelsen