lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Ny student

Här hittar du det material som du behöver ha inför terminsstarten. Ännu mer information hittar du på Antagen (Ingenjörshögskolan Hbg), t ex om hur du aktiverar ditt studentkonto.

Programledningen hälsar välkommen

Vi är glada för att du har valt att studera till vid LTH Ingenjörs­­högskolan på Campus Helsing­borg!  Vi vill att du ska få en givande studietid med gemenskap, engagemang och utmanande arbets­uppgifter, och vi ska göra vårt bästa för att uppfylla dina förväntningar om en utbildning med kvalitet. Lärare, programledning, studievägledning, övrig personal och tek­no­loger i högre årskurser finns som stöd för att underlätta din studietid.

På Ingenjörshögskolan ges tre program inom byggteknik:

  • Byggteknik med arkitektur - en bred utbildning inom husbyggnadsteknik med inslag av arkitektur
  • Byggteknik Järnvägsteknik - en unik utbildning som ges i samarbete med Trafikverksskolan i Ängelholm.
  • Byggteknik, Väg- och trafikteknik - en utbildning inom samhällsbyggnad och hållbar utveckling

Oavsett vilken av dessa inriktningar du läser, väntar dig ett spännande yrkesliv med många möjlig­heter att själv påverka din framtid. Näringslivet efterlyser ingenjörer med kompetens inom hela byggteknikområdet och som högskoleingenjör får du en internationell examen som öpp­nar vägar ut i hela världen.

Vi ses i augusti.                                       

Lise Jensen, programledare byggteknik arkitektur
Stefan Olander, programledare
järnvägsteknik, väg-/trafikteknik
Stellan Jönsson, utbildnings-ansvarig på Trafikverks-skolan
Rebecca Litttle-Smith, utbildnings-samordnare/ studievägledare

Mottagningsdagarna 29-31 augusti

Schema över mottagningsdagarna hittar du överst på den här sidan.

Uppropet äger rum onsdag 29 augusti kl 10.30 i sal U202, Universitetsplatsen 2, Campus Helsingborg. Glöm inte att tacka ja till din plats via antagning.se! Om du inte kan närvara på uppropet måste du anmäla det i förväg annars förlorar du din plats på utbild­ningen (mer information här till höger).

Efter uppropet blir du bjuden på lunch av LTHs studie- och karriärvägledning. Önskas särskild kost, var god meddela detta senast 24/8 till infohbg@kansli.lth.se.  

På eftermiddagen får du gå på din första föreläsning där du får veta mer om vad som egentligen händer i ditt huvud när du inhämtar ny kunskap.

Den 30-31 augusti är det introduktion till dina studier och ditt liv som student. För att du ska kunna ta dig fram i huset obehindrat, måste du ha ett passerkort (LU-kort). Detta kort visar även att du har rätt att vistas i lokalerna och kan användas som id-kort på dina kommande tentor. Passerkortet hämtas ut på torsdagen enligt schemat ovan. Ta med dig giltig legitimation.

På torsdagen får du också vara med om team­bildning där du tränas i att arbeta i grupp un­der lätt­samma former, samtidigt som du får chansen att lära känna dina kurs­kamrater. OBS! Gruppindelningen görs efter första bokstaven i efternamnet, se schemat ovan.

Efter lunch blir det introduktion till ditt utbild­nings­program tillsammans med din programledare. Du får veta mer om hur programmet och kurserna ser ut. Du får också en biblioteksinformation.

Dagen efter, på fredagen, går du på en föreläsning om diskriminering och härskartekniker. Jeanette Larsson är utbildad polis och känd som whistleblower sedan hon gjorde ett aktivt val att både reagera och agera mot fördomar och rasistiska uttalanden.

På eftermiddagen blir det introduktion till kursen ABVA05 Byggteknik med arkitektur. Dagen avslutas med ett informationsmöte med din studievägledare.

Den första tiden

I vecka 36 startar övriga kurser. Lista över höstens kurser och kurslitteratur finns i högerspalten.

Länk till lässchema för hela höstterminen hittar du överst på den här sidan.

Under de första veckorna kommer du att komma i gång med studie- och karriär­planering - dels kommer du att bli inspirerad av LTHs pedagogiska konsult redan på uppropsdagen, dels kommer du att snart få börja lägga upp egna studiestrategier för din tid på programmet. Mer information om detta kommer du att få under mottagningsdagarna.

Redan under de första månaderna får du träffa dina SI-mentorer - studenter från högre årskurs. De kommer att finnas som stöd för dig i fysik under första delen av höstterminen. SI står för samverkans­inlärning och bygger på att man pluggar och övar i mindre grupper. Ta tillvara på dessa tillfällen, studenter brukar uppleva dem som positiva för sin förståelse för ämnet. I läsperiod 2 och 3 får du också tillgång till SI-mentorer i ämnet matematisk analys.

Mer nyttig information hittar du i Din guide till LTH (se överst på sidan). Här kan du läsa om under­visningen och om läsårsindelningen och du hittar bostadstips samt information om ekonomi och studiemedel.

Fler saker som händer under ditt första läsår, listas här nedan. Mer information kommer efter hand.

6 september: BI-dagen, information tillsammans med Sveriges Byggindustrier

27 september: obligatorisk föreläsning om studieteknik med Björn Liljeqvist från Chalmers. Ingår i kursen Kommunikation och datorverktyg

1 oktober: Minimässa om studiestöd på Campus Helsingborg

November: Information från Studenthälsan om stress och studier

Februari/mars: Workshop om studieteknik – hands on!

Tillgodoräknande av akademiska meriter

Har du akademiska meriter som du vill tillgodoräkna, kontakta ditt programs programplanerare/utbildningssamordnare.

Mer information finns även på: Akademiska meriter

Antagen till Senare del av program

För dig som är antagen till Senare del av program kommer du att efter urval 2 bli kontaktad av programansvariga.

Förhinder att närvara på uppropet?

I juli får du ett antagningsbesked från UHR via SMS eller e-post (beroende på vad du angett i din ansökan). I antagningsbeskedet anges vilket datum du senast ska lämna svar till UHR om du vill ha den plats som erbjuds. Det är viktigt att du skickar in svaret i tid!

För att behålla din studieplats vid LTH måste du delta i hälsningsanförande med upprop för ditt program. Ta med dig ditt antagningsbesked och legitimation. Om du inte kan vara med på hälsningsanförandet med upprop så måste du i förväg meddela detta till LTH. Gå in på kommer inte på uppropet och följ anvisningarna.

I det fall du inte kommer till hälsningsanförandet med upprop, utan att ha meddelat förhinder, förlorar du din plats. 

Reserv
Som reserv ska du inte komma till uppropet. Om du efter upprop har fått en plats så hör LTH:s antagningsavdelning av sig till dig.