lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Karriär

Erik Lundin – Att kombinera studier med arbete

Intresset för byggnader och arkitektur började tidigt för Erik Lundin, och redan i tonåren praktiserade han på en arkitektbyrå. Intresset växte sig ännu större när han efter gymnasiet ville utbilda sig till ingenjör inom området och där utbildningen Byggteknik med arkitektur kändes som det självklara valet.

Under utbildningens gång växte ett intresse för samhällsbyggnad och för hållbara byggnader, vilket gjorde att han efter examen från Byggteknik med arkitektur, valde att plugga vidare till civilingenjör inom Väg-och vattenbyggnad på LTH.  

– En stor fördel med att plugga på LTH är att det finns flera möjligheter att vidareutvecklas och läsa vidare efter examen. Eftersom jag hade läst till byggnadsingenjör kunde jag tillgodoräkna mig mina kurser från utbildningen och därmed läsa de två och ett halvt sista åren på Väg- och vattenbyggnad. Under de två sista åren väljer man en inriktning inom utbildningen. Jag har valt att specialisera mig inom Byggproduktion och förvaltning.

Erik närmar sig idag slutet på Väg- och vattenbyggnad och skriver just nu sitt avslutande examensarbete. Parallellt med utbildning arbetar han två dagar i veckan på företaget Serneke som entreprenadingenjör.

– Jag har tidigare arbetat på Serneke under två somrar som biträdande arbetsledare på ett bostadsprojekt. I våras fick jag frågan från min chef om jag ville börja arbeta som entreprenadingenjör till hösten - vilket jag tackade ja till! 

– Rollen som entreprenadingenjör är väldigt bred med olika typer av administrativa uppgifter. Jag är verksam på Sernekes kontor i Helsingborg och är involverad i ett nybyggnadsprojekt av ett kontorshus i Oceanhamnen. Jag fungerar som ett projektstöd åt projektledare, platschef och arbetschef, där arbetsuppgifterna varierar beroende på vilket skede projektet befinner sig i. Arbetsuppgifter kan bland annat vara att arbeta med kalkyler, certifieringar, planering och produktionsförberedelser, anbudsutvärdering samt hantera inköp. 

Att arbeta parallellt med studierna är något Erik ser som en fördel. Men det är viktigt att fokus ligger på en sak i taget menar Erik, ”när jag är på jobbet så fokuserar jag på mina arbetsuppgifter och vice versa med studierna.”

– Att arbeta i en roll som ligger i linje med utbildningen skapar en bredare förståelse för kurserna som jag har läst och läser, det gör det också lättare att dra kopplingar mellan branschen och utbildningen. Det utvecklar även mina kompetenser samtidigt som det ger en praktisk erfarenhet av arbetslivet. 

Eriks råd till blivande studenter är att vara med från början med plugget för det drar igång direkt. Men även att försöka ta tillvara på universitetstiden, för den går snabbt! Det är en väldigt rolig tid med mycket aktiviteter där man lär känna studenter från hela Sverige. 

Ett annat bra tips är att utnyttja arbetsmarknadsdagar, företagsträffar och lunchföreläsningar som med jämna mellanrum anordnas på skolan. Här ges chansen att nätverka med företag och deras representanter för att få en bild av vad de arbetar med. Genom dessa möten kan man hitta sitt intresseområde samt bygga upp ett eget nätverk med kontakter inom branschen. 

Tre snabba frågor till Felicia Liabäck Löwstett

Varför valde du Byggteknik med arkitektur?
– Jag ville komma till en studentstad och Helsingborg ver-kade vara en mysig stad vid havet . Jag började först läsa i stockholm, men eftersom jag kommer därifrån hängde jag mest med mitt gamla kompisgäng . I Helsingborg var det an-norlunda, man umgicks med klassen från första dagen . Det var också viktigt för mig att det finns en teknisk bastermin, som jag behövde för att kunna söka utbildningen .

Hur var utbildningen?
– Jag gillade framförallt den kreativa biten när vi ritade och gjorde 3D-modeller i olika cAD-program . Eftersom det är en ingenjörsutbildning handlar det också mycket om att räkna. Vi lärde oss husbyggnadsteknik och räknade på hållfasthe-ten för trä, stål och betong. Sesedan hade vi grupparbeten och jobbade med ritningar på villor, lägenheter och kontor. Vi hade också mycket studiebesök och gästföreläsare som kom från arkitektkontor och byggbranschen.

Vad kan man göra efter utbildningen?
– Det är en ganska bred utbildning. Du kan jobba som till exempel konstruktör, platschef eller projektledare . Man kan välja sin egen nisch inom området. Jag valde själv att läsa vidare på en masterutbildning, samtidigt som jag jobbade på Peab.

*Idag arbetar Felicia som planarkitekt i Nacka kommun.

 

 

Fler exempel på vad före detta studenter gör idag?

Jessica Eliasson, förvaltare, Fastighetsaktiebolaget Norrporten

Anledningen till att jag valde LTH var för att de har ett stort utbud av utbildningar och kurser samt att LTH ligger i högt ranking bland de tekniska högskolorna. Från programmets sida finns ett stort engagemang för studenterna, och man hjälper och vägleder studenterna till att komma i kontakt med näringslivet. Generellt håller utbildningen en hög nivå och det finns stora valmöjligheter på vad man kan ”nischa” sig inom.

Direkt efter min utbildning fick jag min anställning på SWECO Architects AB som ingenjör. Efter 4 år fick jag en ny tjänst på Peab Sverige AB, där jag jobbade som projektledare. Efter 3 år på Peab var det dags för nya utmaningar. Jag fick möjlighet att utmana mig inom fastighetsbranschen, idag jobbar jag som förvaltare på fastighetsbolaget Norrporten i Helsingborg. Norrporten förvaltar, förädlar och utvecklar centralt belägna kommersiella fastigheter med hög kvalitet i tillväxtorter.

Som förvaltare ansvarar jag för planering, reparationer, underhåll och entreprenadupphandling m.m. Jag är även projektledare i större ombyggnationer samt arbetsledare för fastighetstekniker, som utför de olika praktiska sysslorna. Jag ansvarar också för budget och budgetuppföljning. Eftersom mina arbetsuppgifter är av väldigt olika slag och hela tiden breddas har jag stor fördel av min breda utbildning.

Jonas Holm, Uulas Arkitekter

Mina arbetsuppgifter varierar mellan att lösa tekniska detaljfrågor, ansöka om bygglov till att projektera fram färdiga bygglovshandlingar. Jag trivs mycket bra med både arbetet och mina kollegor. Här finns många spännande pojekt att arbeta med, förutom det nya köpcentrumet i Malmö - Entré - till exempel IKEA-varuhus och IDEON-området i Lund.

Jag har stor nytta av konstruktions- och installationsteknik från utbildningen när jag samarbetar med andra parter i byggbranschen. Och grunderna från AutoCAD är naturligtvis centrala för att kunna göra digitala ritningar.

Det roligaste med jobbet är att kunna se helheten, vara innovativ och arbeta i team. Man måste också kunna kommunicera väl mellan arbetskamrater, beställare och olika entreprenörer.