lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Karriär

Tre snabba frågor till Felicia Liabäck Löwstett

Varför valde du Byggteknik med arkitektur?
– Jag ville komma till en studentstad och Helsingborg ver-kade vara en mysig stad vid havet . Jag började först läsa i stockholm, men eftersom jag kommer därifrån hängde jag mest med mitt gamla kompisgäng . I Helsingborg var det an-norlunda, man umgicks med klassen från första dagen . Det var också viktigt för mig att det finns en teknisk bastermin, som jag behövde för att kunna söka utbildningen .

Hur var utbildningen?
– Jag gillade framförallt den kreativa biten när vi ritade och gjorde 3D-modeller i olika cAD-program . Eftersom det är en ingenjörsutbildning handlar det också mycket om att räkna. Vi lärde oss husbyggnadsteknik och räknade på hållfasthe-ten för trä, stål och betong. Sesedan hade vi grupparbeten och jobbade med ritningar på villor, lägenheter och kontor. Vi hade också mycket studiebesök och gästföreläsare som kom från arkitektkontor och byggbranschen.

Vad kan man göra efter utbildningen?
– Det är en ganska bred utbildning. Du kan jobba som till exempel konstruktör, platschef eller projektledare . Man kan välja sin egen nisch inom området. Jag valde själv att läsa vidare på en masterutbildning, samtidigt som jag jobbade på Peab.

*Idag arbetar Felicia som planarkitekt i Nacka kommun.

 

 

Arbetsmarknaden behöver högskoleingenjörer

Framtiden för högskoleingenjörer ser ljus ut

Behovet av att anställa nya ingenjörer inom byggteknik med arkitektur är enligt näringslivets egna prognoser stort.

Byggandet i Sverige ökar i omfattning och byggingenjörer är eftertraktade på arbetsmarknaden. Ett byggprojekt har många olika intressenter exempelvis beställare, byggkonsulter, arkitekter, entreprenörer, materialtillverkare, myndigheter, finansiärer med flera. Arbetsuppgifterna för en byggingenjör kan således vara mycket varierande. Planering, konstruktion, produktion, projektledning, byggnadskontroll, administration, ekonomi är exempel på arbetsområden.

Specifikt för byggnadsingenjörer och byggnadstekniker säger Arbetsförmedlingen (feb-16):

Byggkonjunkturen är stark och företagen inom branschen ser ljust på framtiden inför det närmaste året. Det är framför allt bostadsbyggandet som ökar men det gör även de offentliga investeringarna i vägar och järnvägar. Den starka byggkonjunkturen påverkar jobbmöjligheterna positivt för ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning. Även i svagare konjunkturlägen är jobbmöjligheterna mycket goda eftersom det under många år har utbildats alltför få.

Jobbmöjligheterna är mycket goda för såväl erfarna som nyutbildade, även om arbetsgivarna helst anställer ingenjörer och tekniker med yrkeserfarenhet.

Efterfrågan på byggnadsingenjörer och byggnadstekniker väntas öka de närmaste tio åren. Orsaken är att det finns stora behov av investeringar i byggnader, vägar och järnvägar.

Tillgången på byggnadsingenjörer och byggnadstekniker blir inte tillräcklig eftersom alltför få utbildar sig till yrket. Många arbetsuppgifter kräver även yrkeserfarenhet och det tar lång tid från utbildning till att uppnå den kompetens som efterfrågas.

Vad tjänar en högskoleingenjör? 

Branschföreningen Sveriges Ingenjörer rekommenderar nyexaminerade högskoleingenjörer att begära en ingångslön på lägst 29 600 kronor per månad + restids- och övertidsersättning (2016 års löneläge).

Medellönen 2015 för en högskoleingenjör var 40 850 kr för privatanställd, respektive 39 070 kr för offentligt anställd.

Fler exempel på vad före detta studenter gör idag?

Jessica Eliasson, förvaltare, Fastighetsaktiebolaget Norrporten

Anledningen till att jag valde LTH var för att de har ett stort utbud av utbildningar och kurser samt att LTH ligger i högt ranking bland de tekniska högskolorna. Från programmets sida finns ett stort engagemang för studenterna, och man hjälper och vägleder studenterna till att komma i kontakt med näringslivet. Generellt håller utbildningen en hög nivå och det finns stora valmöjligheter på vad man kan ”nischa” sig inom.

Direkt efter min utbildning fick jag min anställning på SWECO Architects AB som ingenjör. Efter 4 år fick jag en ny tjänst på Peab Sverige AB, där jag jobbade som projektledare. Efter 3 år på Peab var det dags för nya utmaningar. Jag fick möjlighet att utmana mig inom fastighetsbranschen, idag jobbar jag som förvaltare på fastighetsbolaget Norrporten i Helsingborg. Norrporten förvaltar, förädlar och utvecklar centralt belägna kommersiella fastigheter med hög kvalitet i tillväxtorter.

Som förvaltare ansvarar jag för planering, reparationer, underhåll och entreprenadupphandling m.m. Jag är även projektledare i större ombyggnationer samt arbetsledare för fastighetstekniker, som utför de olika praktiska sysslorna. Jag ansvarar också för budget och budgetuppföljning. Eftersom mina arbetsuppgifter är av väldigt olika slag och hela tiden breddas har jag stor fördel av min breda utbildning.

Jonas Holm, Uulas Arkitekter

Mina arbetsuppgifter varierar mellan att lösa tekniska detaljfrågor, ansöka om bygglov till att projektera fram färdiga bygglovshandlingar. Jag trivs mycket bra med både arbetet och mina kollegor. Här finns många spännande pojekt att arbeta med, förutom det nya köpcentrumet i Malmö - Entré - till exempel IKEA-varuhus och IDEON-området i Lund.

Jag har stor nytta av konstruktions- och installationsteknik från utbildningen när jag samarbetar med andra parter i byggbranschen. Och grunderna från AutoCAD är naturligtvis centrala för att kunna göra digitala ritningar.

Det roligaste med jobbet är att kunna se helheten, vara innovativ och arbeta i team. Man måste också kunna kommunicera väl mellan arbetskamrater, beställare och olika entreprenörer.