lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Karriär

Arbetsmarknaden behöver högskoleingenjörer

Framtiden för högskoleingenjörer ser ljus ut

Behovet av att anställa nya ingenjörer inom byggteknik med arkitektur är enligt näringslivets egna prognoser stort.

Byggandet i Sverige ökar i omfattning och byggingenjörer är eftertraktade på arbetsmarknaden. Ett byggprojekt har många olika intressenter exempelvis beställare, byggkonsulter, arkitekter, entreprenörer, materialtillverkare, myndigheter, finansiärer med flera. Arbetsuppgifterna för en byggingenjör kan således vara mycket varierande. Planering, konstruktion, produktion, projektledning, byggnadskontroll, administration, ekonomi är exempel på arbetsområden.

Specifikt för byggnadsingenjörer och byggnadstekniker säger Arbetsförmedlingen (feb-16):

Byggkonjunkturen är stark och företagen inom branschen ser ljust på framtiden inför det närmaste året. Det är framför allt bostadsbyggandet som ökar men det gör även de offentliga investeringarna i vägar och järnvägar. Den starka byggkonjunkturen påverkar jobbmöjligheterna positivt för ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning. Även i svagare konjunkturlägen är jobbmöjligheterna mycket goda eftersom det under många år har utbildats alltför få.

Jobbmöjligheterna är mycket goda för såväl erfarna som nyutbildade, även om arbetsgivarna helst anställer ingenjörer och tekniker med yrkeserfarenhet.

Efterfrågan på byggnadsingenjörer och byggnadstekniker väntas öka de närmaste tio åren. Orsaken är att det finns stora behov av investeringar i byggnader, vägar och järnvägar.

Tillgången på byggnadsingenjörer och byggnadstekniker blir inte tillräcklig eftersom alltför få utbildar sig till yrket. Många arbetsuppgifter kräver även yrkeserfarenhet och det tar lång tid från utbildning till att uppnå den kompetens som efterfrågas.

Vad tjänar en högskoleingenjör? 

Branschföreningen Sveriges Ingenjörer rekommenderar nyexaminerade högskoleingenjörer att begära en ingångslön på lägst 29 600 kronor per månad + restids- och övertidsersättning (2016 års löneläge).

Medellönen 2015 för en högskoleingenjör var 40 850 kr för privatanställd, respektive 39 070 kr för offentligt anställd.

Vad arbetar före detta studenter med idag?

Jonathan Skoglund, projekteringsledare, Skanska Sverige AB

Den största fördelen med utbildningen är att den fokuserar väldigt mycket på att studenterna ska få se så mycket som möjligt från byggbranschen genom studiebesök och gästföreläsare. Det gjorde att jag fick en bra inblick av vad jag kunde tänkas arbeta med. Branschen i sig är väldigt varierande och rollerna kan vara många.

Idag arbetar jag som projekteringsledare på Skanska Sverige AB. Min främsta uppgift är att leda arbetet med att ta fram handlingar och ritningar inför byggprojekt. Sedan jag gick min utbildning har jag dessutom hunnit med att arbeta som teknik- och produktutvecklare på Skanska BoKlok och projektledare på Peab PGS AB. Det bästa med branschen är att genom samarbeten med så många olika personligheter få möjlighet att uppföra byggnader som människor kommer att bo, leva, och arbeta i under många, många år.

Jessica Eliasson, förvaltare, Fastighetsaktiebolaget Norrporten

Anledningen till att jag valde LTH var för att de har ett stort utbud av utbildningar och kurser samt att LTH ligger i högt ranking bland de tekniska högskolorna. Från programmets sida finns ett stort engagemang för studenterna, och man hjälper och vägleder studenterna till att komma i kontakt med näringslivet. Generellt håller utbildningen en hög nivå och det finns stora valmöjligheter på vad man kan ”nischa” sig inom.

Direkt efter min utbildning fick jag min anställning på SWECO Architects AB som ingenjör. Efter 4 år fick jag en ny tjänst på Peab Sverige AB, där jag jobbade som projektledare. Efter 3 år på Peab var det dags för nya utmaningar. Jag fick möjlighet att utmana mig inom fastighetsbranschen, idag jobbar jag som förvaltare på fastighetsbolaget Norrporten i Helsingborg. Norrporten förvaltar, förädlar och utvecklar centralt belägna kommersiella fastigheter med hög kvalitet i tillväxtorter.

Som förvaltare ansvarar jag för planering, reparationer, underhåll och entreprenadupphandling m.m. Jag är även projektledare i större ombyggnationer samt arbetsledare för fastighetstekniker, som utför de olika praktiska sysslorna. Jag ansvarar också för budget och budgetuppföljning. Eftersom mina arbetsuppgifter är av väldigt olika slag och hela tiden breddas har jag stor fördel av min breda utbildning.

Moa Folkesson, byggkonstruktör, Sweco Structure AB

Jag fastnade för utbildningen eftersom den förenar mina intressen för matematik, fysik, mekanik och arkitektur. Examensarbetet skrev jag för insitutionen Human Development and Management i Lund. Jag reste till Manilla för att utvärdera ett bostadsområde som den filippinska staten byggt åt hemlösa familjer. Vår utredning kommer att användas vid projektering av ny bostadsområden med samma syfte.

Idag arbetar jag som byggnadskonstruktör på Sweco där jag gör hållfasthetsberäkningar och konstruktionsritningar. Projekten är ofta industrier, kontor, arenor och bostäder.

Jag hoppas att jag någon gång i framtiden får möjligheten att projektera och bygga hus i länder som står inför stora utmaningar, till exempel där människor drabbats av naturkatastrofer eller har det svårt på annat sätt.