lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Utbildningen

Järnvägsingenjörsutbildningen på LTH är en unik utbildning i norra Europa inom den expansiva infrastrukturbranschen.

Ansökan och behörighet

Ansökningsperioden för hösten 2016 har gått ut.

Läs mer om ansökan och behörighet här

Det är en arbetslivsförankrad utbildning i form av studiebesök, praktikkurs och projektkurser, varvat med teoretiska kurser för att få fram en praktiskt tillämpad och direkt användbar högskoleingenjör. Vi kan erbjuda en mycket intressant utbildning där du har möjlighet att bidra till tågtrafikens utveckling, planering, byggande, förvaltning och operativa ledning.

Om du vill vara med att påverka utformningen av framtidens transportsystem och är intresserad av teknik är denna utbildning rätt för dig. Under överskådlig tid kommer en kraftig utbyggnad av framför allt våra järnvägssystem att ske. Inom järnvägssektorn pågår även ett viktigt gemensamt arbete mot ett enhetligt järnvägssystem i Europa. Det råder i dag brist på järnvägsingenjörer som inte bara är duktiga tekniker utan även förstår samspelet mellan olika trafikslag. 

Utbildningen bedrivs i samarbete med Trafikverksskolan i Ängelholm dit också flera av kurserna är förlagda. För att knyta utbildningen till järnvägsbranschen är arbetslivsförankrad utbildning inlagd med möjlighet att komma ut på ingenjörs- och entreprenadföretag, myndigheter och förvaltningar. 

Behov och krav på transporter ökar ständigt. En väl fungerande infrastruktur är en viktig byggsten i vår samhällsutveckling.

Järnvägssektorn är i behov av ingenjörer som inte bara är duktiga tekniker utan även förstår samspelet mellan olika trafikslag. 

Om du vill vara med att påverka utformningen av framtidens transportsystem och är intresserad av teknik är Byggteknik - järnvägsteknik en utbildning för dig. 

Vi kan erbjuda en intressant utbildning som ger dig möjlighet att bidra till tågtrafikens utveckling, planering, byggande, förvaltning och operativa ledning.

Fortsatt utbildning 

Efter avklarad högskoleingenjörsutbildning har du möjlighet till fortsatta studier till civilingenjör i väg- och vattenbyggnad vid LTH i Lund.

Examensbenämning

Högskoleingenjör i Byggteknik

Bachelor of Science in Engineering, Civil Engineering

Ansökan och behörighet

Förkunskapskrav

Du är behörig att söka till utbildningsprogrammet om du uppfyller kraven för:

samt

Ansökan

Antagningsstatistik

Antal sökande, antal antagna och antagningspoäng till utbildningen.

Antagning och behörighet

Läs mer om antagning, meritpoäng, områdeskurser, urval.

Antagning och behörighet

Rätt behörighet?

Tekniskt basår vänder sig till dig som saknar den särskilda behörigheten för att läsa på teknisk högskola.