lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Kontakt

Besöksadress
Ole Römers väg 3, Lund/E-huset

Postadress
Lunds Tekniska Högskola
Utbildningsservice
Box 118
221 00 Lund

E-post
brandingenjor@kansli.lth.se

Studie- och karriärvägledare

Eva Wetterholm Pålsson

Eva Wetterholm Pålsson
eva.wetterholm_palsson@kansli.lth.se

Tel: 046–222 70 31
Besöksadress: E-huset, 5:e våningen

Programplanerare

Åsa Vestergren
asa.vestergren@kansli.lth.se
Tel: 046–222 73 11
Besöksadress: E-huset, 5:e våningen

Programledare

Daniel Nilsson

Daniel Nilsson
daniel.nilsson@brand.lth.se

Tel: 046–222 95 93
Besöksadress: V-huset, Avdelningen för brandteknik

Biträdande programledare

Alexander Cedergren
alexander.cedergren@risk.lth.se

Tel: 046–222 68 74
Besöksadress: V-huset, Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet