lunduniversity.lu.se

Utbildningen

Samhällets utveckling kännetecknas av en snabbt växande användning av avancerad teknologi, ökande komplexitet och sårbarhet. Utbildningen till brandingenjör vid Lunds tekniska högskola är ett svar på denna utveckling. Det är en utbildning som ger både bred och djup kompetens inom brand- och räddningstjänstens område, vilket ger dig som student väldigt bra förutsättningar att ta sig fram i yrkeslivet.

Brandingenjörsprogrammet är unikt i sitt slag. Det är den enda högskoleutbildningen i Sverige som ger kompetens inom både brand- och räddningstjänstområdet, och har en världsledande roll inom brandteknikområdet. Utbildningen är internationellt erkänd och i världsklass rankad nummer ett i sitt slag. Du har efter utbildningen lätt att få jobb, nationellt som internationellt, och stora möjligheter att snabbt klättra i karriärstegen.

Idag sker analyser och åtgärder oftast efter att en olycka har hänt för att den inte skall upprepas, istället för att ligga steget före. Utbildningen handlar om att kunna utveckla nytt kunnande genom att experiment och utvärderingar. En viktig uppgift är att ifrågasätta etablerade metoder och lösningar, och istället ställa nya, annorlunda krav.

Förutom gedigna kunskaper inom brandområdet har den, som brandingenjörerna uttrycker det i en undersökning, bidragit till en bra kunskapsbank i tekniska ämnen, och att de har "lite koll på det mesta".

Utbildningen till brandingenjör är ett svar på samhällets utveckling som kännetecknas av ökande komplexitet och sårbarhet samt en snabbt växande användning av avancerad teknologi.  För att förhindra olyckor och mildra dess konsekvenser krävs förmåga att bedöma, analysera och om möjligt förutsäga utvecklingen av samhället och dess risker.

Det är ett relativt litet program vilket skapar möjlighet till individuellt fokus och en härlig sammanhållning. Sammanhållningen är god även efter utbildningen.

Som student på brandingenjörsprogrammet har man goda förutsättningar att tillgodogöra sig den senaste kunskapen inom området. Detta eftersom lärarna som undervisar på programmet aktivt bedriver forskning inom brand- och riskområdet, t.ex. forskning vad gäller modellering av brandförlopp, mänskligt beteende vid brand, släckmedel och släckverkan, optimering av industriellt brandskydd, riskbaserad brandteknisk dimensionering och samhällets räddningstjänst.

Vad är en brandingenjör?

Att utbilda sig till brandingenjör är att ha tillägnat sig ett professionellt verktyg för att lösa problem av olika slag.

Man lär sig inte bara att lösa problem utan man lär sig även att hitta problemen vilket är minst lika viktigt. Man kan lösa ett problem oavsett vad problemet handlar om, det är själva problemlösnings-metodiken man lärt sig, inte direkta fackkunskaper.

Att självständigt lösa problem, tänka kritiskt och att göra skriftliga presentationer är de allmänna färdigheter som brandingenjörerna mest nöjda med i utbildningen visar undersökningen "Brandingenjörer i arbetslivet - en undersökning av dem som genomgått brandingenjörsutbildningen och några av deras arbetsgivare". 

Samhällsvillkor och kontext i vilken brandingenjörsutbildningen utvecklats handlar om en sammanvävning av vetenskapliga genombrott och tekniska lösningar, av ideologiska och generella samhällsperspektiv.

Examensbenämning

Brandingenjör

Bachelor of Science in Fire Protection Engineering

Vill du veta mer om studier och studentliv vid LTH?

Ansökan och behörighet

Ansökan

Ansökningsperioden för hösten 2018 pågår 15 mars-16 april.

Anmälan och antagning - steg för steg på lu.se

Förkunskapskrav

Du är behörig att söka till utbildningsprogrammet om du uppfyller kraven för grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet för det program du söker. 

Mer om grundläggande behörighet på antagning.se

Mer om särskilda behörighetskrav på LTH:s utbildningar

Antagningsstatistik

Antal sökande, antal antagna och antagningspoäng till utbildningen.

Antagningsstatistik för LTH

Antagningspoäng för hela Lunds universitet

Antagning, behörighet

Läs mer om antagning, meritpoäng, områdeskurser, urval.

Antagning och behörighet LTH

Har du inte rätt behörighet? 

Tekniskt basår vänder sig till dig som saknar den särskilda behörigheten för att läsa på teknisk högskola. Godkänt Tekniskt basår ger platsgaranti till valfri högskoleingenjörsutbildning vid LTH, samt behörighet att söka till brandingenjörs- och civilingenjörsutbildningar.

Tekniskt basår