lunduniversity.lu.se

Utbildningen

Bioteknik är biologi, kemi och teknik i samverkan. Biotekniken finns runt omkring oss - i våra livsmedel, läkemedel och som hjälpmedel för en effektiv miljövård. Biotekniken ger också möjlighet att producera kemikalier och energibärare från förnyelsebara råvaror på ett miljövänligt sätt.

Läser du till civilingenjör i bioteknik vid LTH får du en en bred utbildning inom viktiga framtidsområden. Nya läkemedel, en bättre och säkrare miljö samt hälsosammare mat är några områden som behöver biotekniker.

Undervisningen ges i en miljö där det finns världsledande forskning inom många områden och engagerade lärare som satsar på pedagogisk utveckling av utbildningen.

Som biotekniker arbetar du med livets allra minsta byggstenar. Med kunskaper i såväl biokemi, mikrobiologi och genteknik som teknikrelaterade ämnen utvecklar du nya produkter och processer med naturens egna system som grund. En biotekniker ser till att brödet du åt av i morse håller sig färskt lite längre, att vitamintabletterna ger dig rätt mängd vitaminer – och att de verkligen tas upp av kroppen. Eller att bussen du brukar åka med kör på biogas istället för diesel.

Utbildningen innehåller en blandning av teori och praktik där dina kunskaper integreras för att lösa praktiska problem. Laborationer och gruppövningar är därför viktiga delar i många kurser.

Inom bioteknikutbildningen får du en tvärvetenskaplig kompetens där bl a matematik, kemi, biologi, genteknik och processteknik ingår.

Målsättningen är att du ska förstå hur livets minsta beståndsdelar är uppbyggda och utnyttja detta för att utforma industriella processer.

Programmet präglas av närheten till Öresundsregionens starka och expansiva forsknings- och utvecklingsföretag inom de branscher programmet vänder sig till.

Bioteknik är ett område med stark internationell prägel. Du har därför möjlighet att lägga en del av utbildningen utomlands, i Europa, USA eller Australien. Du kommer säkert även att få utländska studenter vid din sida under några kurser.

Varje hösttermin antas 60 sökande till programmet.

  Examensbenämning

  Civilingenjör i Bioteknik

  Master of Science in Engineering, Biotechnology

  Vill du veta mer om studier och studentliv vid LTH?

  Ansökan och behörighet

  Ansökan

  Ansökningsperioden för hösten 2018 pågår 15 mars-16 april.

  Anmälan och antagning - steg för steg på lu.se

  Förkunskapskrav

  Du är behörig att söka till utbildningsprogrammet om du uppfyller kraven för grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet för det program du söker. 

  Mer om grundläggande behörighet på antagning.se

  Mer om särskilda behörighetskrav på LTH:s utbildningar

  Antagningsstatistik

  Antal sökande, antal antagna och antagningspoäng till utbildningen.

  Antagningsstatistik för LTH

  Antagningspoäng för hela Lunds universitet

  Antagning, behörighet

  Läs mer om antagning, meritpoäng, områdeskurser, urval.

  Antagning och behörighet LTH

  Har du inte rätt behörighet? 

  Tekniskt basår vänder sig till dig som saknar den särskilda behörigheten för att läsa på teknisk högskola. Godkänt Tekniskt basår ger platsgaranti till valfri högskoleingenjörsutbildning vid LTH, samt behörighet att söka till brandingenjörs- och civilingenjörsutbildningar.

  Tekniskt basår