Arkitektutbildning

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Arkitektexamen

Arkitektprovet 2020 är inställt

De lärosäten som anordnar Arkitektprovet har noga följt utvecklingen av coronaviruset Covid-19 och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Då Covid-19 har status av allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom med överhängande risk för smittspridning har de lärosäten som anordnar Arkitektprovet efter noga överväganden beslutat att det alternativa urvalet Arkitektprovet 2020 ställs in.

Arkitektprovet

Vid sidan av betyg och resultat från högskoleprov kan upp till en tredjedel av platserna tillsättas av sökande via ett alternativt urval, Arkitektprovet. Övriga platser tillsätts via betyg och högskoleprov.

Arkitektprovet är gemensamt för de fyra arkitektutbildningarna i Sverige. För att ansöka till utbildningen gäller att du gör den hemuppgift som finns tillgänglig på Arkitektprovets hemsida runt den 1 mars. De som gör ett bra resultat på hemuppgiften kallas till två provdagar på LTH. En jury rangordnar sedan de utförda proven.

Efter genomförda antagningsprov i Lund skickas en lista över resultaten till UHR, som kontrollerar behörigheten och sköter antagningen till programmet.

Det kan vara en fördel att delta i såväl högskoleprovet som arki­tektprovet.    

Arkitektprovets webbplats: Arkitektprovet.se

Observera att ansökan till arkitektprogrammet görs både på antagning.se och genom att lösa hemuppgiften som skickas till:

Arkitektutbildningen 
Arkitektprovet
LTH
Box 118
221 00 LUND

eller lämnas till Studiecentrum, John Ericssons väg 4 i Lund senast måndagen den 16 april kl 17:00.