Senare del av program

På de program där det finns lediga studieplatser kan du ansöka till senare del av program. Antagning till senare del av program kan vara aktuellt för dig som:

  • vill byta utbildningsprogram inom LTH
  • studerar på annan ort och vill fortsätta dina studier i Lund
  • vill komplettera din högskoleingenjörsexamen för att få en civilingenjörsexamen

Ansökan

Ansökan kan endast göras via länkar nedan.

För behörighetskrav och urvalskriterier se: Beslut

Sista dag för ansökan inför hösttermin är den 15 april och inför vårtermin den 15 oktober.

Du tillåts endast att ansöka till 2 alternativ för senare del av program vid LTH (LU-L****). Om du ansöker till fler så kommer de lägst prioriterade att spärras.

Du som har meriter från annat lärosäte, eller annan fakultet än LTH, ska alltid bifoga:

  1. utbildningsplan - översiktlig beskrivning av programmet, där det framgår vilka kurser som är obligatoriska
  2. kursplaner* över samtliga kurser du vill ska ingå i bedömningen av behörighet till programmet du söker. Kursplaner ska laddas upp i sin helhet. Dokument med länkar godtas ej.

Dokumenten ska laddas upp via antagning.se senast sista ansökningsdag. Ladda upp så här.

Första möjliga termin att antas till senare del av program är termin 3.

Den totala omfattningen av tillgodoräkningsbara kurser avgör till vilken årskurs antagning kan vara aktuell.

*För en kurs skall det finnas en kursplan. I kursplanen ska följande anges: kursens nivå, antal högskolepoäng, mål, krav på särskild behörighet, formerna för bedömning av studenternas prestationer och de övriga föreskrifter som behövs.

 

Portfölj 

Du som söker till senare del av Kandidatutbildning i industridesign eller Arkitektutbildning ska skicka din portfölj digitalt till antagningen@lth.lu.se senast sista ansökningsdag. Filen ska vara i PDF-format och max 10 MB.

För senare del av Kandidatutbildning i industridesign ange ämne: ”SEDE KID”, samt ditt namn och personnummer.

För senare del av Arkitektutbildning ange ämne: ”SEDE A”, samt ditt namn och personnummer.

Individuell studieplan

För varje student som antas till senare del av program utarbetas en individuell studieplan. Studieplanen kommer i många fall att skilja sig från den beslutade läro- och timplanen som gäller för student som antagits i årskurs 1.

Länkar till antagning.se inför hösten 2020

Arkitektutbildning (Ingen antagning inför hösten 2020)

Brandingenjörsutbildning

Kandidatutbildning i industridesign

Civilingenjörsutbildning i bioteknik

Civilingenjörsutbildning i datateknik

Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik

Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik

Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi (Ingen antagning inför hösten 2020)

Civilingenjörsutbildning i kemiteknik

Civilingenjörsutbildning i lantmäteri

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik

Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik (Ingen antagning inför hösten 2020)

Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik

Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap

Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik

Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad

Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur

Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik

Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik

Kandidatprogrammet trafikflygare

Välkommen med din ansökan!

Page Manager: webbredaktion@kansli.lth.se | 2018-12-05