lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Särskild behörighet

Arkitektutbildning, 300 hp

Områdesbehörighet A3:

• Matematik 3b eller 3c (eller Matematik C)

• Naturkunskap 2* (eller Naturkunskap B)

• Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2 (eller Samhällskunskap A)

*Naturkunskap 2 kan ersättas med fysik (Fysik 1a, eller Fysik 1b1 + 1b2, eller Fysik A) och kemi (Kemi 1, eller Kemi A). (LTH ger sökande till Arkitektprogrammet generell dispens från krav om biologi som ingår i Naturkunskap 2.)

Kandidatutbildning i industridesign, 180 hp

Godkänt antagningsprov, samt områdesbehörighet A3:

• Matematik 3b eller 3c (eller Matematik C)

• Naturkunskap 2* (eller Naturkunskap B)

• Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2 (eller Samhällskunskap A)

*Naturkunskap 2 kan ersättas med fysik (Fysik 1a, eller Fysik 1b1 + 1b2, eller Fysik A) och kemi (Kemi 1, eller Kemi A). (LTH ger sökande till Kandidatutbildning i industridesign generell dispens från krav om biologi som ingår i Naturkunskap 2.)

Brandingenjörsutbildning, 210 hp

Områdesbehörighet A9:

• Matematik 4 (eller Matematik E)

• Fysik 2 (eller Fysik B)

• Kemi 1 (eller Kemi A)

Civilingenjörsutbildning, 300 hp

Områdesbehörighet A9:

• Matematik 4 (eller Matematik E)

• Fysik 2 (eller Fysik B)

• Kemi 1 (eller Kemi A)

Högskoleingenjörsutbildning, Helsingborg, 180 hp

Områdesbehörighet A8:

• Matematik 3c (eller Matematik D)

• Fysik 2 (eller Fysik B)

• Kemi 1 (eller Kemi A)

Livsmedelsteknisk högskoleutbildning, 120 hp

Två års yrkeserfarenhet från livsmedelsindustrin, livsmedelsbutik, storhushåll eller restaurang.

Tekniskt basår, Helsingborg

Matematik 2a, 2b eller 2c (eller Matematik B)

För tillträde till Tekniskt basår krävs även grundläggande behörighet för tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare.