lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Akademiska meriter och tillgodoräknande

Har du akademiska meriter från tidigare studier – viktig information

Du som har läst kurser, motsvarande obligatoriska kurser i årskurs 1-3, och som du önskar tillgodoräkna ska kontakta programmets programplanerare snarast efter att du har fått ditt antagningsbesked

Kontaktinformation: Programplaneringen vid LTH

Observera att:

  • Det är frivilligt att tillgodoräkna tidigare meriter och väljer du att ansöka om tillgodoräknande gäller följande:
  • Att du inte kan garanteras heltidsstudier inom ramen för det program du är antagen till
  • Att du självständigt tar fram ett förslag till individuell studieplan med hjälp av programmets läro- och timplan, schema och tentamensschema http://www.student.lth.se/   
  • Att du självständigt söker fristående kurser/distanskurser genom www.antagning.se parallellt om du vill läsa på heltid

Tillgodoräknande

I högskoleförordningen finns bestämmelser om tillgodoräknande av godkänd högskoleutbildning vid annan högskola i Sverige eller Norden i övrigt. Även andra kunskaper och färdigheter vunna genom utbildning eller yrkesverksamhet kan tillgodoräknas. Du lämnar din ansökan om tillgodoräknande till din programplanerare. Se även utbildningsplanen för respektive utbildning för mer information.

Utlandsstudier
LTH:s styrelse har utfärdat bestämmelser för tillgodoräknande av studier från utländsk högskola. Sådana studiers förläggning, innehåll och upplägg ska i förväg godkännas av din programledare.

Kontaktinformation: Programplaneringen vid LTH

Examensarbete utfört utomlands ska examineras vid LTH. Närmare upplysningar lämnas av utbildningsservice och LTH:s internationella avdelning.

Ytterligare information om utlandsstudier och tillgodoräknande får du genom 

www.lth.se/utbildning/studera-utomlands/