lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Antagning och behörighet

Antagning till utbildning vid LTH sker två gånger per år. Ansökan görs via Verket för högskoleservice (VHS) och sista dag för anmälan till höstterminen är den 15 april och för anmälan till vårterminen den 15 oktober.

Kontakta utbildningsavdelningen om du har frågor om antagning och behörighet

Ansökningsmaterial finns hos studie- och yrkesvägledare på gymnasieskolor och högskolor.

Antagningsordning

Antagningsordning vid Lunds universitet

Antagningsstatistik

Antagningsstatistik för alla program hittar du här

Anmälan

Anmälan görs via antagning.se.

Anstånd - Skjuta upp studiestarten

Om omständigheter uppstått som gör att du inte kan ta din utbildningsplats i anspråk fast du tackat ja till platsen, så kan du begära anstånd med studiestart.

Anstånd med att påbörja studierna kan beviljas om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan till exempel vara sjukdom, vård av barn eller studentfackliga uppdrag.

För mer information kontakta antagningen@kansli.lth.se

Behörighet

Du är behörig att söka till LTHs utbildningsprogram om du uppfyller kraven för:

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt

Särskild behörighet för det program du söker till.