lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Antagning och behörighet

Antagning till utbildning vid LTH sker två gånger per år. Sista ansökningsdag inför höstterminen är den 15 april och inför vårterminen den 15 oktober.

Kontakta utbildningsavdelningen om du har frågor om antagning och behörighet

Ansökningsmaterial finns hos studie- och yrkesvägledare på gymnasieskolor och högskolor.

Anmälan

Anmälan görs via antagning.se.

Behörighet

Du är behörig att söka till LTHs utbildningsprogram om du uppfyller kraven för:

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt

Särskild behörighet för det program du söker till.

Anstånd - Skjuta upp studiestarten

Om omständigheter uppstått som gör att du inte kan ta din utbildningsplats i anspråk fast du tackat ja till platsen, så kan du ansöka om anstånd med studiestarten.

Ansökan och eventuella intyg som styrker dina skäl, skickas till: antagningen@lth.lu.se