Viktat högskoleprovsresultat

Hösten 2019 kommer Lunds universitet medverka i försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval till vissa utbildningar.

Viktningen kommer att bli 0,75/0,25. Störst vikt ges till den kvantitativa delen.

Hösten 2019 gäller det enbart följande utbildningar:

Civilingenjörsutbildning i bioteknik

Civilingenjörsutbildning i datateknik

Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik

Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi

Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik

Civilingenjörsutbildning i kemiteknik

Civilingenjörsutbildning i lantmäteri

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design

Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik

Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik

Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik

Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap

Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad

Information på antagning.se om viktning av högskoleprovsresultat: Viktat högskoleprovsresultat

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2019-04-09