lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Övriga frågor

Jag börjar utbildning vid LTH i höst och har problem att hitta bostad. Jag har anmält mig till AF bostäder, men det känns som det inte händer något. Vad ska jag göra?

Det kan vara svårt att finna en bostad i Lund. Det finns ingen central förmedlare av bostäder. Bra länkar till bostadsbolag och enskilda förmedlingar finns på:

Bostad

Vissa studenter får inte bostad i Lund första terminen, utan söker sig till kranskommunerna till att börja med. När man väl är på plats är det lättare att finna andra alternativ.

 

Jag planerar att flytta till Lund och börja på LTH. Kommer jag att vara försäkrad genom högskolan?

Som student omfattas du av personskadeförsäkring för studenter hos Kammarkollegiet. Försäkringen gäller under skoltid och under direkt färd mellan din bostad och den plats där skoltiden tillbringas. Personskadeersättning kan utgå vid olycksfall, vid sjukdom genom smitta eller vid dödsfall.

Personskadeförsäkring för studenter

Förutom försäkringen hos Kammarkollegiet bör du ha en privat olycksfallsförsäkring, som gäller dygnet runt. Du ansvarar också själv för att ordna en hemförsäkring, som gäller vid t ex inbrott och brand. Många försäkringsbolag ger studentrabatter.