lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Ansökan och behörighet

Ansökan och behörighet

LTH har som särskilda förkunskapskrav bl a Matematik 4 (f.d. Ma E) till civilingenjörsutbildningarna. Detta kräver däremot inte vissa andra högskolor. Varför är det så?

Universitets- och högskolerådet har bestämt vilken särskild behörighet som skall gälla för yrkesexamen (exempelvis civilingenjörsexamen), men högskolorna kan själva sänka kraven. Därför kan den särskilda behörigheten skilja till samma utbildning vid olika lärosäten. LTH anser att Matematik 4 krävs för att ge förutsättning för goda studieresultat och har därför inte sänkt kraven.

 

Jag planerar att söka en utbildning vid LTH, som startar i höst. Men jag har inte alla ämnen som ingår i den särskilda behörigheten. Jag undrar om jag kan läsa detta vid sidan om när jag går utbildningen vid LTH?

Nej! Behörighetskraven måste alltid vara uppfyllda för att du ska kunna bli antagen till en utbildning om du söker utbildning via:

    www.antagning.se

Om du behöver komplettera din ansökan, måste du ladda upp betygsmeriter i tid. Se "Viktiga datum" på www.antagning.se.

 

Jag studerar just nu vid en civilingenjörsutbildning vid en annan teknisk högskola och har funderingar på att byta studieort till Lund. Vad kan jag göra för att byta till Lund?

Förutsatt att du uppfyller behörighetskraven kan du söka till ”senare del av program” vid LTH.

Senare del av program

Parallellt kan du dessutom söka via

  www.antagning.se

om du vill börja till hösten. Då bedöms du inte enligt reglerna som står ovan, utan efter dina gymnasiemeriter och/eller högskoleprovsresultat. Om du antas till utbildningen kan du ansöka om tillgodoräknande av dina tidigare studier.

 

Jag är intresserad av en utbildning där jag tror att mina meriter (betyg/högskoleprovsresultat) inte räcker. Kan jag bli antagen på annat sätt?

Nej, det är betygsmedelvärde och/eller högskoleprovsresultat som gäller.

 

Vilka poäng behöver man ha för att bli antagen till en viss utbildning?

Om det blir konkurrens om platserna vid en viss utbildning, används betygsmedelvärde och högskoleprovsresultat som urvalsmetod. Betygsmedelvärdet på sist antagen till en viss utbildning kan variera mellan åren på grund av konkurrensen om utbildningsplatserna, och vi kan aldrig i förväg säga vad det blir aktuell termin. Betygsmedelvärdet har ingenting med svårighetsgraden på utbildningen att göra. Du finner mer information och statistik på vår hemsida:

Antagningsstatistik

 

Hur fungerar det om man vill göra en efteranmälan till någon kurs i Lund nu till hösten. Jag kom inte in på det program som jag hade hoppats på och nu skulle jag vilja läsa några fristående kurser istället. Finns en lista på kurser man kan välja?

Kurser som ingår i LTH:s utbildningsprogram kan, med få undantag, INTE läsas som fristående kurs.

Information om LTH:s fristående kurser finner du på www.lth.se/utbildning/frikurs. Är du intresserad av utbildning vid övriga fakulteter inom Lunds universitet hittar du information på www.lu.se/studera. 

 

Jag glömde att anmäla mig i tid. Hur lämnar jag in en sen ansökan?

Program och kurser som har lediga platser eller inte alltför långa reservlistor, öppnar för sen ansökan tidigast den 15 juli. På www.antagning.se är dessa märkta med "Öppen för sen anmälan".

 

Jag saknar behörighetsgivande ämnen till en ingenjörsutbildning. Planerar att söka tekniskt basår vid ett annat lärosäte. Blir jag då behörig till LTH:s utbildningar?

Du måste se till att de kurser som ingår på det basår som du tänker läsa motsvarar LTH:s behörighetskrav. För att dessa meriter skall kunna ligga till grund för bedömning av behörighet, måste ditt lärosäte registrera motsvarande bedömningar i antagningsdatabasen senast sista kompletteringsdag (se "Viktiga datum" på www.antagning.se).

Alternativet är att ditt lärosäte utfärdar ett intyg, där det framgår vilka krav på särskild behörighet som förutbildningen motsvarar. Ett sådant intyg måste vara uppladdat på www.antagning.se senast sista kompletteringsdag.

 

Jag har läst vid ett annat civilingenjörsprogram eller arkitektutbildning och vill ansöka att få tillgodoräknat kurser. Hur går jag tillväga?

Börja med att kontakta programplaneraren för det program som du blivit antagen till, det är han/hon som handlägger ärenden om tillgodoräknande. Tyvärr har vi inte möjlighet att ge några förhandsbesked innan du är antagen till ditt program.

Om du kan få kurser tillgodoräknade så behöver du en individuell studieplan.  För att få hjälp med den är du välkommen att kontakta studievägledaren. 

Förbered dig för det mötet genom att gå igenom läro- och timplanen för ditt utbildningsprogram. Här ser du vilka kurser som ingår i årskurs 1-5. Var noga med att läsa igenom kursplanerna för att säkerställa att du uppfyller förkunskapskraven.

Du som är antagen och har läst kurser som kan komma att tillgodoräknas kan, i mån av plats och förutsatt att du uppfyller förkunskapskraven, läsa kurser i högre årskurs.

I vissa kursplaner förekommer rubrikerna ”Förkunskapskrav” eller ”Förutsatta förkunskaper”. Med ”Förkunskapskrav” menas att angivna kurser, eller motsvarande, måste vara godkända för att du ska få påbörja kursen. Med ”Förutsatta förkunskaper” menas att undervisningen förutsätter att du har de angivna förkunskaper men att det inte behöver ske en formell kontroll.

Jag har sökt till en civilingenjörsutbildning och har läst fristående kurser vid universitet/högskola eller motsvarande. Kan jag få kurserna tillgodoräknade i min utbildning vid LTH?

I den mån du har läst kurser som motsvarar kurser i den civilingenjörsutbildning du har sökt till, så kan kurserna för det mesta tillgodoräknas eller bytas ut. Tyvärr har vi inte möjlighet att ge några förhandsbesked. 

När du blivit antagen kan du kontakta programplaneraren för ditt program som handlägger ärenden om tillgodoräknande.

Om du kan få kurser tillgodoräknade så behöver du en individuell studieplan.  För att få hjälp med den är du välkommen att kontakta studie- och karriärvägledaren

Förbered dig för det mötet genom att gå igenom läro- och timplanen för ditt utbildningsprogram. Här ser du vilka kurser som ingår i årskurs 1-5. Var noga med att läsa igenom kursplanerna för att säkerställa att du uppfyller förkunskapskraven.

Du som är antagen till årskurs 1och har läst kurser som kan komma att tillgodoräknas kan i mån av plats och förutsatt att du uppfyller förkunskapskraven, läsa kurser i högre årskurs. 

I vissa kursplaner förekommer rubrikerna ”Förkunskapskrav” eller ”Förutsatta förkunskaper”. Med ”Förkunskapskrav” menas att angivna kurser, eller motsvarande, måste vara godkända för att du ska få påbörja kursen. Med ”Förutsatta förkunskaper” menas att undervisningen förutsätter att du har de angivna förkunskaper men att det inte behöver ske en formell kontroll.