lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Karriär

Daniel Erkander, Supply Chain Engineer, Tetra Pak

Att jag ville bli ingenjör var något jag visste redan i tidig ålder. Lund lockade inte bara för studier utan även för det rika studentlivet. När jag idag ser tillbaka på tiden vid LTH tänker jag alltid på den gemenskap som fanns och alla fantastiska minnen från studietiden. Utbildningen i maskinteknik gav en bred bas att stå på samtidigt som jag fick möjlighet att specialisera mig inom produktionssystem och produktionsledning. Det passade mig perfekt. Fjärde året på utbildningen valde jag att läsa i Hongkong via universitetets utbytesprogram. Att läsa utomlands är inte bara en värdefull upplevelse som gör dig unik utan den öppnar även dörrar i arbetslivet som annars skulle varit stängda.

I min nuvarande roll på Tetra Pak jobbar jag i ett globalt team som ansvarar för leveranser av distributionsmaskiner. Maskinerna används för olika sorters logistiklösningar som våra kunder kan tänkas behöva. Mina arbetsuppgifter består bl.a. i att driva förbättringsaktiviteter tillsammans med leverantörerna för att öka leveranssäkerheten, korta ledtider och få en ökad flexibilitet i vår supply chain. Karaktären av arbetet gör att jag har mycket nytta av de kunskaper i problemlösningen som utbildningen gett mig. Den internationellt präglande miljön där jag dagligen är i kontakt med kollegor från olika kulturer är också mycket givande.