lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Kurser och upplägg

Kinainriktningen omfattar framför allt det andra och tredje året på din utbildning. Under det andra året läser du kurser i kinesiska och Kinas kultur och samhällsliv parallellt med dina teknikstudier i Lund. Kurserna ges av Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet och är skräddarsydda för inriktningen. 

Under höstterminen det tredje läsåret studerar du språk och teknik vid ett topprankat kinesiskt universitet. Teknikkurserna anordnas av LTH och läses tillsammans med kinesiska studenter

Under de sista åren kan du bygga vidare med språkstudier i Lund vid sidan av din civilingenjörsutbildning, och du kan söka till våra utbytesavtal och tillbringa ytterligare en termin vid något av Lunds universitets kinesiska partneruniversitet. 

Du kan givetvis också bredda din internationella erfarenhet genom utbytesstudier vid något av LTHs hundratals partneruniversitet runt om i världen.

Förslag på planering av det obligatoriska blocket för studenter på Kinainriktningen finner du här.