lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

LTH Info

Öppettider

Måndag, onsdag, fredag 8.00-14.00
Tisdag, torsdag 10.00- 16.00

Du hittar oss på bottenvåningen i Studiecentrum
intill bibliotekets infodisk.

Här får du hjälp med:

  • LADOK-utdrag
  • studierelaterad information
  • inlämning av ansökningar m.m. till LTH
  • utskrifter, kopiering, StiL-konton
    (som i bibliotekets info)

Kontakta oss gärna

på plats:
på telefon:
via e-post:
John Ericssons väg 4 (campuskarta)
046-222 72 00
info@lth.se