lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Maria Långh

Kontakta mig om du har läs- och skrivsvårigheter och exempelvis behöver tillgång till talböcker.
Katalogisering och inköp av elektronisk kurslitteratur annat jag arbetar med.


<<<  Åter


E-post: Maria.Langh@bibliotek.lth.se
Telefon: 046-222 71 94