Program 2020

HTF 1 - 3 april 2020

Schemat för Her Tech Future 2020 ser ut enligt följande: 

 

Onsdag 1 april

9:00 Ankomst till Lund

10:00 Programmässa - A-husets Utställningshall

11:45 Lunch med AFRY - Gasquesalen

13:15 Information om LTH - MA:1

14:30 Lekar och fika - MH:362A, B, C

15:30 Inspirationsföreläsning med Sandra Nilsson - MA:1

16:30 Hem till fadder

19:00 Sektionssittning

Dagen slutar runt 21:00

 

Torsdag 2 april

7:00 Frukost och mingel med Skanska - Moroten och Piskan

9:00 Laborationspass 1

10:15 Fika

10:30 Laborationspass 2

12:00 Nationslunch - Hallands Nation och Kristianstad Nation

13:15 Laborationspass 3

14:45 Inspirationsföreläsning med Ulf Ellervik - KC:A

15:45 Fika - Utanför KC:A

16:15 Föreläsning med Sweco - KC:A

17:00 Hem till fadder

18:00 Mingel inför Gasque - Utanför Gasquesalen

18:45 Gasquesittning - Gasquesalen

Dagen slutar runt 00:30

 

Fredag 3 april

7:00 Frukost och mingel med Baxter - Moroten och Piskan

8:30 Workshop på Vattenhallen eller Workshop med Akademiska Hus - Vattenhallen och IKDC

10:00 Fika

10:15 Workshop på Vattenhallen eller Workshop med Akademiska Hus - Vattenhallen och IKDC

12:00 Lunchföreläsning med Axis - E:A

13:00 Avslutning, utvärdering - Boklunden

Dagen slutar runt 14:00

Page Manager: webbredaktion@kansli.lth.se | 2019-11-07