Utbildningar som deltar på HTF

På Lunds Tekniska Högskola kan man läsa till civilingenjör, högskoleingenjör, arkitekt, industridesigner och brandingenjör. Till LTH tillhör också tekniskt basår, Trafikhögskolan i Ljungbyhed och livsmedelsteknisk högskoleutbildning.

Läs mer om LTH:s utbildningar

Medverkande på HTF

F-sektionen - https://fsektionen.se/

 • Teknisk matematik

 • Teknisk fysik

 • Teknisk nanovetenskap

M-sektionen - http://www.maskinsektionen.com/

 • Maskinteknik

 • Teknisk design

I-sektionen - www.isek.se

 • Industriell ekonomi

V-sektionen - http://www.v-sektionen.se/

 • Väg- och vattenbyggnad

 • Lantmäteri

 • Brandingenjör

 • Riskhantering

K-sektionen - http://www.ksek.se/

 • Kemiteknik

 • Bioteknik

E-sektionen - https://eee.esek.se/

 • Elektroteknik

 • Medicin och teknik

D-sektionen - http://www.dsek.se/

 • Datateknik

 • Informations- och kommunikationsteknik

W-sektionen - http://www.wsek.tlth.se/

 • Ekosystemteknik

ING-sektionen 

  • Byggteknik - järnvägsteknik

  • Byggteknik - väg- och trafikteknik

  • Byggteknik med arkitektur

  • Datateknik

  • Elektroteknik med automationsteknik

 

 

Page Manager: webbredaktion@kansli.lth.se | 2018-02-14