För dig som är arbetsgivare

LTH strävar ständigt efter att hitta nya sätt för arbetsgivare, näringsliv och studenter mötas. 

Ingenjörsinriktad yrkesträning - erbjud en LTH-student praktik

Ert företag har möjlighet att möta och samarbeta med en civilingenjörs- eller brandingenjörsstudent som utbildas inom just ert branschområde. LTH-studenten får i kursen Ingenjörsinriktad yrkesträning möjlighet att utforska sin framtida profession. Och genom att erbjuda en student praktikplats i 8 sammanhängande veckor ger ni denne chans att lära känna sin kommande yrkesroll och hur en arbetsplats fungerar.

Läs mer om praktikkursen Ingenjörsinriktad yrkesträning

Erbjud en LTH-student att skriva examensarbete på ditt företag

Har du en idé till ett examensarbete och vill få hjälp att hitta LTH-studenter att samarbeta med? På LTH hjälper vi dig att förverkliga din tanke till verklighet och koppla samman studenter med ditt företag. Som arbetsgivare kan du ge en student möjlighet att göra sitt examensarbete på din arbetsplats. Examensarbetet är en studiemedelsberättigad kurs och utförs i samarbete med forskare på våra institutioner, som handleder studenten i sitt arbete.

Läs mer om samarbete kring examensarbete

Utskick till studenter och alumner

Via Lunds Universitets LADOK-enhet kan ni beställa obearbetade listor på studenter som är eller har varit inskrivna vid LTH. Kontakta support@ladok.lu.se.

Rekrytera studenter från LTH

Annonsera i universitetets jobbportal.

Page Manager: webbredaktion@kansli.lth.se | 2019-02-07