Yrkesinriktad praktik

Praktisera på ett företag eller i en organisation

Genom kursen Ingenjörsinriktad yrkesträning ges LTH:s studenter möjlighet att utveckla ingenjörsmässiga kunskaper och kompetenser genom att praktisera på ett företag eller i en organisation. Civilingenjörsstudenter och studerande på brandingenjörsutbildningen får genom kursen möjlighet att lära känna sin framtida yrkesroll, olika villkor och möjligheter som finns på en arbetsplats.

Ingenjörsinriktad yrkesträning är en kurs om 15 högskolepoäng som genomförs på heltid på en arbetsplats med en utsedd handledare.

Under kursens gång är studenten försäkrad enligt kammarkollegiets regler. Innan kursen påbörjas ska student, företagshandledare och handledare på LTH har satt sig in i förutsättningarna för praktiken. Det görs genom att läsa vidare i kursplanen och länkarna här bredvid.

För praktik som ska genomföras sommaren 2020 är sista dag för anmälan den 25 maj. När anmälan skickas in så ska den vara komplett ifylld och du ska uppfylla förkunskapskraven.

Frågor? Kontakta då ingpraktik@lth.lu.se.

Page Manager: webbredaktion@kansli.lth.se | 2020-10-16