lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

För arbetsgivare

Ta chansen att prova på en civilingenjörs- eller brandingenjörsstuderande med utbildning och inriktning inom ditt eget branschområde!

Genom kursen Ingenjörsinriktad yrkesträning ger LTH, i samarbete med näringsliv och samhälle, civilingenjörsstudenter och studenter på brandingenjörsutbildningen chansen att redan under utbildningen lära känna sin framtida yrkesroll och de villkor som gäller på en arbetsplats.

Varje kurstillfälle baseras på en överenskommelse om praktikprojekt, gemensamt upprättad mellan ert företag, handledare vid LTH och utvald student.

Kursstarter

Kursen kan starta vid minst 5 tillfällen per kalenderår. Under terminstid följer kursstarterna LTH:s läsperiodsindelning. Kursstart vid andra tider, tex. under sommaren, sker enligt överenskommelse.