lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Ingenjörsinriktad yrkesträning

Praktisera på ett företag eller i en organisation

Genom kursen Ingenjörsinriktad yrkesträning ges studenter möjlighet att utveckla kunskaper och kompetens genom att praktisera på ett företag eller i en organisation. Civilingenjörsstudenter och studerande på brandingenjörsutbildningen får genom kursen möjlighet att lära känna sin framtida yrkesroll, olika villkor och möjligheter som finns på en arbetsplats.


Ingenjörsinriktad yrkesträning är en kurs om 15 högskolepoäng som genomförs på heltid på en arbetsplats med en utsedd handledare. Under kursens gång är studenten försäkrad enligt kammarkollegiets regler. Innan kursen påbörjas är det viktigt att student, företagshandledare och handledare på LTH har satt sig in i förutsättningarna för praktiken. Det görs genom att läsa vidare i kursplanen och länkarna här bredvid. 

Sista ansökningsdag för att göra praktik under sommaren var den 13 maj.

 

Ni är välkomna att ställa frågor till Carola Persson Ingpraktik@lth.lu.se  046-222 37 40