Samverka med forskare

Låt LTH bidra med ny kunskap till ert företag. På LTH finns över 800 aktiva forskare som arbetar både med klassiska teknikämnen - och inom nyare områden med förgreningar mot medicin, naturvetenskap, miljö och design.

LTH Open Door - öppnar upp för regionens företag

På LTH finns utrustning och labb i världsklass. LTH Open Door gör att fler får tillgång till LTH:s unika labbmiljöer och utrustning. Förhoppningen att denna "dörröppnare" ska kunna bidra till en förenklad innovationsprocess eller nya samarbeten.

LTH Open Door

Kompetensutveckla dina medarbetare

Lunds universitets uppdragsutbildningar vänder sig till yrkesverksamma inom företag, myndigheter och organisationer och ges i både Sverige och resten av världen.

Läs mer om kompetensutveckling via Lunds universitet

Uppdragsforskning - anlita en LTH-forskare

LTH:s forskare kan anlitas av myndigheter, organisationer och företag för forskningsuppdrag och utredningar av olika definierade problem och frågeställningar. Det kan gälla allt från kortare insatser till uppdrag som sträcker sig över flera år.

LTH har experter inom många områden. Här finns cirka 75 ämnesområden som är knutna till någon av våra 19 institutioner. Uppdragsforskning finansieras av det externa företaget.

Publikationer och avhandlingar

Redigerbar mall för uppdragsforskningsavtal (doc)

Page Manager: webbredaktion@kansli.lth.se | 2019-02-07