lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Samverka med forskare

Låt LTH bidra med ny kunskap till ert företag! På LTH finns över 800 aktiva forskare som arbetar både med klassiska teknikämnen - och inom nyare områden med förgreningar mot medicin, naturvetenskap, miljö och design.

Det finns olika sätt att samverka med våra forskare. Hör gärna av er till LTH:s näringslivskoordinator om ni vill diskutera samverkan kring era utmaningar och frågeställningar.

Medverka i forskningsprojekt

Vill er organisation ta del i forskningsfronten och medverka till framtidens lösningar? Mycket av LTH:s forskning är tillämpad och sker i nära samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Inom LTH finns det många befintliga eller planerade forskningsprojekt som söker samverkanspartners från näringslivet. Här listas ord och begrepp på områden som LTH:s forskare verkar inom:

LTH:s forskning A-Ö

Uppdragsforskning - skräddarsydd expertis

Har er organisation frågeställningar behövs expertis för att hitta ett svar? LTH har experter inom många områden och kan utföra forskningsuppdrag på definierade problem eller frågeställningar. 

Uppdragsforskning utförs under begränsad tid med bestämd innehållsinriktning och finansieras helt av företaget.

Redigerbar mall för uppdragsforskningsavtal (.doc)

Frågor? Kontakta LTH:s näringslivskoordinator.

Industridoktorand - tar forskningsfronten till er organisation

En industridoktorand är en forskarstuderande som både är anställd av - och bedriver huvuddelen av - sin forskning på ett industriföretag.

Genom att engagera en industridoktorand leds det långsiktiga utvecklingsarbetet och kunskapsbyggandet i organisationen framåt. Doktoranden verkar inom den egna organisationen, och har samtidigt genom handledning och forskarkontakter på LTH tillgång till forskningsfronten inom ert område.

Läs mer om utbildning på forskarnivå

Adjungerad professor/lektor - när LTH behöver er specifika kompetens

En adjungerad professor/lektor har sin huvudsakliga verksamhet i en organisation utanför universitets- och högskolesektorn. Som adjungerad i en verksamhet på LTH, engageras en person från er organisation för att tillföra en specifik kompetens. Uppdraget är alltid tidsbestämt, och personen ska uppfylla behörighetskraven för anställning som professor/lektor.

Läs mer på Lunds universitets HR-webb