lu.se

ProMatEn

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Om ProMatEn

ProMatEn skall arbeta med:

  1. Innomvetenskaplig forskning inom material och produktionsteknik.
  2. Produktoptimering med hänsyn till ökad producerbarhet.
  3. Teknikspridning i form av publikationer, kurser och seminarier.
  4. Tekniköverföring över och mellan olika branscher.
  5. Bistå företag vid användning av avancerade forsknings-infrastrukturer som exempelvis ESS och MAX IV.

ProMatEn leds av en styrelse där Björn Åhlander från Teknik-företagen är ordförande, representanter finns f.n. från Region Skåne, Lunds universitet och Chalmers. Jan-Eric Ståhl är ProMatEns föreståndare och firmatecknare. Styrelsen kommer att utökas med fler nationella företrädare då behov föreligger.