lu.se

Programvaruportalen LUCAS

Lunds Tekniska Högskola

För sjunde året öppnar vi robotlabbet på LTH för studiebesök. Den europeiska robotveckan erbjuder olika robotrelaterade aktiviteter för allmänheten runtom i hela Europa, och syftet är att visa på robotteknikens ökande betydelse inom en rad olika områden. Vi vill även inspirera ungdomar i alla åldrar att intressera sig för naturvetenskap och teknik.

Robotveckan på LTH 2017
28 – 30 november

Vi hoppas skicka ut inbjudan till skolklasser under vecka 39.

Maila software@lth.se om du vill vara säker på att komma med på sändlistan

/Jonas Wisbrant

Hitta till robotveckan

Samling för bokade besök: LTH, M-huset, IP2 (plan 2 intill robotlabbet)

Klicka för förstoring