lu.se

Programvaruportalen LUCAS

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Digitala bibliotek

Digitala bibliotek (Digital Libraries) är en framväxande, tvärvetenskaplig forskningsdisciplin som behandlar elektroniska biblioteks- och informationstjänster via datornätverk. Den omfattar frågeställningar kring hur man snabbt finner relevant information i den explosivt växande mängden av elektroniskt tillgängliga informationsresurser och bygger på existerande områden som biblioteksvetenskap, datorvetenskap, datorarkitektur, informatik, kunskapsorganisation, artificiell intelligens, m.fl.

Forskningsgruppen KnowLib är specialiserad på algoritmer för ämnesspecifika Websökmaskiner och programsystem för Web-crawling. Combine - combine.it.lth.se - är ett öppet, fritt system för ämnesspecifik Web-crawling framtaget av KnowLib. Även metoder för integration av heterogena informationskällor omfattande sökning, dokumentformat, relevansrankning och strukturering av resultatpresentation studeras.

Mer information

Mer information på engelska på forskargruppens sidor:

Klicka här

Kontaktperson

Anders Ardö

Telefon: 046-222 75 22

E-post: Anders.Ardo@it.lth.se

Hemsida