lu.se

Programvaruportalen LUCAS

Lunds Tekniska Högskola

Aktuellt

2016-06-22

lu.se: Lunds universitet ingår strategiskt samverkansavtal med Ericsson

Lunds universitet och Ericsson AB skriver nu ett strategiskt samverkansavtal. Det innebär att de båda parterna fördjupar sina relationer inom forskning, utbildning och utveckling och ser

[...]

2016-05-16

One MSc project proposal Qlucore (Swedish)

Qlucore announces one MSc thesis project within "big-data" for genome analysis.

[...]

2016-05-02

”Programmering i Scala är roligt”

Historien om programspråket Scala lockade nyligen många nyfikna att lyssna på Viktor Klang, biträdande teknikchef på

[...]

2016-04-27

ELLIIT Nyhetsblad 13 – April 2016

Grand Competitive Driving Challenge 2016REFSQ conference140 character publicationLise Meitner guest professorWASP

[...]

Programvaruportalen

Programvara som produkt och inbyggd i andra produkter står för en allt större del av värdet av den samlade produktionen. Programvaruportalen är en ingång till den information och den kunskap som finns inom programvara och programvaruteknik vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) och Lunds universitet (LU).

Följ oss

  

Forskargrupper inom programvaruportalen

På gång