lu.se

Programvaruportalen LUCAS

Lunds Tekniska Högskola

Aktuellt

2016-07-11

Stärker folkhälsan och skapar nya företag

Hur kan en nationell nod för uppkopplad hälsa stärka folkhälsan och skapa nya företag? Det var frågan som stod i fokus när MAPCI:s ordförande Bengt-Arne Molin stod på scen i Öresundshuset

[...]

2016-07-05

”En chans att luska i vad som driver intresset för programmering hos kvinnor”

Pink Programming, som startades av LTH-alumnerna Vanja Tufvesson och Tone Pedersen, ordnar i sommar två

[...]

2016-07-01

Associate Professor in Software Technology at Dept. of Computer Science

The Computer Science department at Lund University, invites applications for a newly created position as Associate

[...]

2016-06-22

lu.se: Lunds universitet ingår strategiskt samverkansavtal med Ericsson

Lunds universitet och Ericsson AB skriver nu ett strategiskt samverkansavtal. Det innebär att de båda parterna

[...]

Programvaruportalen

Programvara som produkt och inbyggd i andra produkter står för en allt större del av värdet av den samlade produktionen. Programvaruportalen är en ingång till den information och den kunskap som finns inom programvara och programvaruteknik vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) och Lunds universitet (LU).

Följ oss

  

På gång