Ledningsgruppen för grundutbildning

Ledningsgruppen för grundutbildningen (LG GU) har det övergripande ansvaret för helheten för utbildningen på grundläggande och avancerad nivå och fattar därmed beslut baserat på beslut och riktlinjer från LTH:s styrelse om gemensamma LTH-frågor som strategiska planer, kvalitetshöjande åtgärder, programstruktur och ekonomisk fördelning till utbildningarna. 

Ledningsgruppen består av: 

 • Annika Mårtensson, prorektor, ordförande
 • Kristofer Modig, områdesansvarig kemi-bioteknik, vice ordförande
 • Klas Ernald Borges, områdesansvarig samhällsbyggnad
 • Marcus Thern, områdesansvarig maskinteknik - design
 • Carina Fasth, områdesansvarig fysik - matematik
 • Björn Landfeldt, områdesansvarig elektroteknik - datateknik
 • Martin Tunér, vicerektor för internationella frågor
 • Carolina Rytterkull, utbildningschef/biträdande kanslichef
 • Katja Eftring, studeranderepresentant
 • Siri Lidmark, studeranderepresentant
 • Vakant, studeranderepresentant

Suppleanter:

 • Henrik Paldán, studeranderepresentant 
 • Philip Johansson, studeranderepresentant

Sakkunniga tjänstemän - ständigt adjungerade:

 • Christina Åkerman, avdelningschef kvalitetsstöd
 • Elin Stenson, ekonom

Administrativt stöd:

Katarina Celander-Öhrström 
Telefon: 046-2221778
E-post: katarina.celander-ohrstrom@lth.lu.se

Ledningsgruppen för grundutbildning sammanträder

Hösten 2019
22 augusti 13.00-16.00 Hollywood
5 september 13.00-15.00 FAK
19 september 13.00-16.00 FAK
3 oktober 13.00-15.00 FAK
17 oktober 13.00-16.00 FAK
31 oktober 13.00-15.00 FAK
14 november 13.00-17.00 FAK
26 november 13.00-17.00 Pratsalen
28 november 13.00-15.00 FAK
12 december 13.00-16.00 FAK

Våren 2020
9 januari 13-15 FAK
23 januari 13-16 FAK
6 februari 13-15 FAK
5 mars 13-16 FAK
19 mars 13-16 FAK
2 april 13-15 FAK
16 april 13-16 FAK
29 april 13-15 FAK
14 maj 13-16 FAK
28 maj 13-15 FAK
11 juni 13-16 FAK

FAK = Fakultetsklubben

Möte programledare (PL) och
LG GU:
2019

Möte studierektorer GU och LG GU:
2019

Page Manager: katarina.celander-ohrstrom@kansli.lth.se | 2019-02-15