Ledningsgrupp för JäLM

Ledningsgrupp för JäLM har till uppgift att arbeta med, ge råd och stöd i frågor som rör jämställdhet, likabehandling och mångfald bland studenter och anställda vid LTH. JäLM bereder och lämnar förslag till beslut, där förslag till handlingsplan är en viktig del. JäLM beslutar i frågor av ekonomisk art inom given budgetram.

Ledamöter

 • Annika Mårtensson, prorektor, ordf
 • Per Kristiansson, professor, Fysiska institutionen
 • Lovisa Björnsson, professor, Teknik och samhälle
 • Claus Führer, professor, Matematikcentrum
 • Tobias Wrammerforst, studentrepresentant, 
 • Sandra Sjöstrad, TLTH Doktorandrepresentant,
 • Pia Larsson, t.f. personalchef, LTH:s kansli
 • Bodil Ryderheim, arbetsmiljösamordnare, LTH:s kansli
 • Hanna Nilvall, kommunikatör, LTH:s kansli
 • Maria Alwén, kommunikatör, LTH:s kansli
 • Jeffrey Armstrong, personal- och jämställdhetsstrateg, LTH:s kansli

Kontaktperson Jeffrey Armstrong är kontaktperson och administrativt ansvarig för frågor gällande jämställdhet samt sexuella och könsrelaterade trakasserier inom LTH. Sitter med i LU_s ledningsgrupp för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor.

Ordförande i ledningsgruppen är LTH:s rektor eller annan person i LTH:s ledning (prorektor eller vicerektor) som utses av LTH:s rektor. En sakkunnig tjänsteman, tillika föredragande, är knuten till nämnden. En administrativt ansvarig tjänsteman är knuten till JäLM. LTH:s rektor kan besluta om annan sammansättning och gruppen kan vid behov adjungera ytterligare ledamöter. 

Page Manager: webbredaktion@kansli.lth.se | 2019-02-15